.
Livezile | Judeţ: Alba | Punct: Baia | Anul: 1996
Anul:
1996
Epoca:
Epoca bronzului
Perioade:
Epoca bronzului
Categorie:
Domestic;
Religios, ritual şi funerar;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire
Județ:
Alba
Localitate:
Livezile
Comuna:
Livezile
Punct:
Baia
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Ciugudean Horia responsabil Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Cod RAN:
Raport:

Aşezarea şi cimitirul tumular din puncul "Baia" se află situate cca. 2 km spre vest de satul Livezile, pe o creastă stâncoasă ce formează versantul drept al văii Aiudului. Continundu-se investigaţiile din anii precedenţi, în anul 1996 s-a executat o secţiune pe terasa de pe panta sudică a dealului, care a furnizat atât informaţii de natură stratigrafică cât date privind extinderea spre nord a aşezării. S-a iden...tificat un singur nivel de locuire, cu o grosime de cca. 0,30 m, care suprapune solul viu, aflat în această zonă la doar 0,40-0,50 m adâncime. Din cuprinsul stratului de cultură provin numeroase fragmente ceramice, unelte din os, precum şi fragmente de idoli zoomorfi. În afara cercetărilor din aşezare a fost investigat un al doilea tumul cu mantaua din bolovani de calcar, având diametrul de cca. 9 m şi înălţimea maximă de 0,55 m. În cuprinsul său au fost dezvelite trei morminte, dintre care două de inhumaţie şi unul de incineraţie. M 1, situat aproximativ în zona centrală a movilei, cuprindea un schelet depus în poziţia chircită pe partea dreaptă, direct pe suprafaţa stâncii native şi orientat VNV-ESE. M2, slab conservat, cuprinde un schelet orientat aproximativ N-S, depus printre bolovanii din mantaua tumului. M3, aflat tot în zona centrală, era un mormânt de incineraţie, oasele calcinate fiind depuse direct pe solul antic, destul de dispersate, lângă ele aflându-se fragmentele unui vas de micidimensiuni, care însă n-a putut fi reconstituit, datorită slabei sale stări de conservare. Atât aşezarea cât şi cimitirul de la Livezile "Baia" aparţin perioadei de debut a bronzului timpuriu din Transilvania, când elementele Coţofeni târzii sunt înglobate într-un nou orizont cultural, la care participă masiv comunităţi din spaţiul extracarpatic.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO