.
Turda | Judeţ: Cluj | Punct: Dealul Cetăţii [Potaissa] | Anul: 2005
Anul:
2005
Epoca:
Epoca romană timpurie (sec. I - III);Epoca romană târzie (sec. IV - VIII);Epoca migraţiilor (sec. III - VI)
Perioade:
Epoca romană timpurie;
Epoca romană;
Epoca romană târzie;
Epoca post-romană
Categorie:
Apărare (construcţii defensive);
Domestic
Tipuri de sit:
Locuire civilă;
Castru
Județ:
Cluj
Localitate:
Turda
Comuna:
mun. Turda
Punct:
Dealul Cetăţii [Potaissa]
Toponim:
Potaissa
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Bărbulescu Mihai responsabil Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca
Cătinaş Ana Muzeul de Istorie Turda
Fodorean Florin Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca
Husar Adrian Universitatea Târgu Mureş
Huszarik Pavel Liceul Nădlac
Luca Claudia Muzeul de Istorie Turda
Mihăilă Carmen Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca
Nemeti Irina Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca
Nemeti Sorin Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca
Pîslaru Mariana Muzeul de Istorie Turda
Sălăşan Mihaela Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca
Cod RAN:
Raport:

Cercetările din campania 2005 au continuat în zona de V a termelor, situate în praetentura dextra. S-au realizat nouă casete prin săpături stratigrafice manuale, cercetându-se în total o suprafaţă de circa 300 m2. În urma acestor săpături, s-a finalizat cercetarea camerei K (colţul sud-vestic şi praefurnium-ul vestic), al camerelor M şi N (latura lor vestică), precum şi al laturilor vestică şi nordică a „Frigid...arium-ului I”. De asemenea, s-a realizat o secţiune în zona civilă, situată la V de castru. Camera M.S-a dezvelit zidul care închide termele spre V, lucrat în tehnica opus incertum, tencuit pe ambele părţi, având grosimea de 1,10 m. Acesta se păstrează pe o înălţime de 1,10 m de la nivelul inferior al podelei cu hipocaust. Camera M are, pe direcţia N-S, 16 rânduri de pile, iar pe direcţia E-V, 17 rânduri de pile (în total 272 de pile). Spre exteriorul zidului vestic al camerei M s-a continuat cercetarea zidului nordic al praefurnium-ului acestei încăperi, pe o lungime de 1,70 m. Camera N. Camera N are 9 x 9 m. În urma cercetărilor din acest an se poate preciza că această încăpere a fost încălzită pe laturile de N şi V, printr-un coridor cu hipocaust, lat de 1,50 m. Latura estică a coridorului este delimitată de un zid cu grosimea de 0,50 m, realizat în tehnica opus incertum. Adâncimea acestui coridor este de 0,90 m, măsurată de la nivelul de călcare al camerei N până pe nivelul inferior al podelei. De remarcat în acest spaţiu, atât în interior, cât şi în exterior (spre V), abundenţa materialului arheologic: monede, fibule, piese de echipament militar, instrumente chirurgicale etc. Decorul interior al camerei N este sugerat de numeroasele fragmente de tencuială pictată în roşu, alb şi negru. „Frigidarium I”.S-a dezvelit zidul vestic al aşa-zisului frigidarium I, păstrat pe lungimea de 3,25 m, pe direcţia S-N. Acesta depăşeşte spre V zidul camerei N (zidul de V al termelor) cu 0,35 m, ceea ce indică o fază ulterioară de construcţie. Un alt indiciu îl reprezintă desfiinţarea praefurnium-ului camerei N. La V de frigidarium I a fost surprinsă urma unei abside, conturată în pământul negru steril. Este de presupus că, într-o fază iniţială, pe latura nordică, frigidarium I se închidea cu zidul exterior (din partea nordică), al cărui duct corespunde cu colţurile de V şi E. Această presupunere este întărită de faptul că zidul interior apare doar pe 2/3 din latura nordică a încăperii. Faptul că acest zid interior a fost construit într-o etapă ulterioară este susţinut şi de descoperirea, în substrucţia lui, a unui fragment de altar. Spaţiul de la N de „frigidarium I”. Au fost descoperiţi doi piloni (cel sudic: 0,96 x 0,84 m; cel nordic: 0,70 x 0,75 m) care împreună cu doi piloni descoperiţi anterior formează un tetrapylon, amplasat relativ în centrul acestui spaţiu. Pe toată suprafaţa se păstrează, la –0,80 m, o podea de cocciopesto. Între –0,65 şi –0,95 m se observă mai multe nivele de călcare (reamenajări succesive ale acestei podele). Camera K.S-a continuat cercetarea praefurnium-ului vestic. Zidul nordic al acestui praefurnium a fost dezafectat, ca şi zidurile nordic şi vestic al camerei cuptorului. Între zidurile scoase stratul gros de cenuşă indică camera de ardere. Se pare că momentul blocării canalului praefurnium-ului şi desfiinţarea celor două ziduri corespunde cu realizarea, în partea sudică a cuptorului, a unui „contrafort”, cu dimensiunile de 1,35 x 2,20 m, lipit de zidul care închide termele spre V. Caseta 8 a dezvelit colţul sud-vestic al camerei K. Dimensiunile ei pe direcţia N-S: 12,40 m. Podeaua inferioară a hipocaustului din camera K se află la –1,80 m. Zidul sudic este lucrat în tehnica opus incertum, cu excepţia zonei unde este traversat de canalul praefurnium-ului sudic, construit din cărămizi. Zidurile praefurnium-ului nu s-au păstrat, fiind vizibile doar urmele blocurilor mari de piatră sub forma unor amprente de pământ ars la roşu. Canalul praefurnium-ului sudic umplut cu zgură, pietre şi cărămizi are lăţimea de 0,70 m. Zona civilă În zona de la V de castru, la cca. 100 m SV de porta decumana a fost trasată o secţiune de 15 x 1,5 m, orientată NE-SV. A fost dezvelit astfel parţial pe o lungime de 6 m un canal deversor, orientat N-S, cu ziduri late de 0,30 - 0,35 m, adânc de cca. 0, 80 m. Interiorul canalului era tencuit şi fundul pavat cu cărămizi cu stampila legiunii. Canalul era acoperit cu lespezi de piatră de mari dimensiuni. Cercetările din campania 2005 au clarificat modalitatea prin care se închideau termele pe latura de V prin decopertarea integrală a încăperilor K, M, N. De asemenea s-a dezvelit integral şi aşa-zisul „frigidarium I”. Funcţionalitatea acestei încăperi rămâne încă incertă.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO