.
Adamclisi | Judeţ: Constanţa | Punct: Cetate | Anul: 2006
Anul:
2006
Epoca:
Epoca romană timpurie (sec. I - III)
Categorie:
Apărare (construcţii defensive)
Tipuri de sit:
Cetate
Județ:
Constanţa
Localitate:
Adamclisi
Comuna:
Adamclisi
Punct:
Cetate
Sector:
Sector CII
Toponim:
Tropaeum Traiani
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Barnea Alexandru responsabil Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Lungu Liviu Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Papuc Gheorghe Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Cod RAN:
Raport:

În cadrul campaniei arheologice din anul 2006, întreprinsă în sectorul CII al cetăţii Tropaeum Traiani, în perioada 11-29 septembrie, au fost extinse săpăturile în amintitul sector, prelungindu-se spre V cele două secţiuni existente, săpate în campaniile anterioare, şi deschizându-se o nouă secţiune, cu l = 2 m, pe toată lungimea sectorului (aproximativ 15 m). În secţiunea nouă, ca şi în prelungirile secţiunil...or mai vechi, a apărut obişnuitul material ceramic din ultima epocă de fiinţare a cetăţii, ca şi câteva resturi (foarte mărunte) din piese de sticlă şi de metal. Dar la suprafaţă, completând firesc zidurile descoperite în campaniile anterioare, au apărut ziduri solide, din piatră de calcar legată cu mortar, de grosime medie: 0,75-0,80 m. Astfel, rezultatul campaniilor se constituie într-o construcţie de epocă târzie (temeliile ei), de dimensiuni apreciabile (aprox. 10,20 x 12,30 m2), cu latura lungă orientată E-V şi cale de acces lată de 1,80 m, pe latura lungă de N. Pe interiorul laturii de S şi lipite perpendicular de ea, la cca. 2 m distanţă una de cealaltă, există două „elemente constructive” din piatră de calcar şi şist, late de 0,60 m şi de lungime 0,80 m. În exteriorul construcţiei, tot pe latura lungă de N, în colţul de V, a apărut şi un rest de pavaj din piatră de calcar, ca şi o bază de coloană (d: aprox. 0,60 m), căzută lângă pavaj. Totodată, lipit de latura (lungă) din S, pe lungimea de aprox. 8,50 m, am descoperit un alt zid, aparţinând unei construcţii vecine, care obligă săpăturile viitoare să se orienteze spre S, în suprafaţa ipoteticului edificiu.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO