.
Adamclisi | Judeţ: Constanţa | Punct: Ispanaru (sat dispărut) | Anul: 2006
Anul:
2006
Epoca:
Latene;Epoca greacă şi elenistică;Epoca romană timpurie (sec. I - III);Epoca romană târzie (sec. IV - VIII);Epoca migraţiilor (sec. III - VI)
Perioade:
Epoca romană;
Epoca romană târzie
Categorie:
Alimentare cu apă şi drenaj;
Civil;
Domestic
Tipuri de sit:
Aşezare urbană
Județ:
Constanţa
Localitate:
Adamclisi
Comuna:
Adamclisi
Punct:
Ispanaru (sat dispărut)
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Ionescu Mihai Severus Baza 90 Transport Aerian Otopeni
Olariu Cristian Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Cod RAN:
Raport:

A fost iniţiată o cercetare în satul părăsit Ispanaru, aflat la cca. 7 km NV de Adamclisi. Aici a fost curăţat şi fotografiat un apeduct roman tip canalis structilis, orientat cca. E-V, databil în antichitatea târzie, ca şi un apeduct turcesc format din tubuli. De asemenea, în urma cercetărilor de teren, unde s-au identificat fragmente ceramice care datau din perioadele Latène, elenistică, romană, romano-bizant...ină şi medievală timpurie, s-a iniţiat deschiderea unei secţiuni, S1, orientată E-V, cu dimensiunile de 4 x 2 m, pe platoul care domină valea cişmelei. Din păcate, timpul scurt avut la dispoziţie nu ne-a permis adâncirea în această secţiune. Rămâne ca pe viitor să fie continuată cercetarea.

English Abstract:

During the excavations in the village of Ispanaru, situated seven km away from Adamclisi, we cleaned two aqueducts, a Roman one and a Turkish one. We identified sherds dating to the La Tène, Hellenistic, Roman, Byzantine and early mediaeval periods. We opened only one section that is to be systematically excavated during the next campaign.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO