.
Alba Iulia | Punct: str. Brînduşei, nr. topo 4332/1/1/1; 4332/1/1/2; 4332/1/1/3; 4331/1/1/4; 4331/1/1/5 (proprietar Rodica Ciobanu) | Anul: 2006
Anul:
2006
Epoca:
Neprecizată
Perioade:
Fără vestigii
Categorie:
Neatribuit
Tipuri de sit:
Fără vestigii arheologice
Județ:
Alba
Localitate:
Alba Iulia
Comuna:
mun. Alba Iulia
Punct:
str. Brînduşei, nr. topo 4332/1/1/1; 4332/1/1/2; 4332/1/1/3; 4331/1/1/4; 4331/1/1/5 (proprietar Rodica Ciobanu)
Toponim:
Apulum
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Drîmbărean Matei Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Cod RAN:
Raport:

Ca urmare a cererii nr. 703/08.09.2006 către DCCPCN Alba şi a adresei nr. 1228/12.09.2006, înaintată MNUAI, în perioada 18.09.2006 - 25.09.2006, pe baza contractului de cercetare nr. 1243/15.09.2006 a fost executată săpătura arheologică preventivă pe terenul situat în Alba Iulia, str. Brînduşei, nr. topo 4332/1/1/1; 4332/1/1/2; 4332/1/1/3; 4332/1/1/4; 4332/1/1/5, proprietar Ciobanu Rodica. Terenul este situat ...pe marginea unei văi, în prezent secată, formată de torenţi care se formau pe versantul estic al dealului “Mamut”. Beneficiarul intenţionează să construiască locuinţe familiale cuplate. În acest sens a parcelat terenul în cinci loturi, numerotate de noi de la 1…5, cu nr. topo 4332/1/1/1; 4332/1/1/2; 4332/1/1/3; 4332/1/1/4; 4332/1/1/5 (vezi planul de amplasament şi delimitare a bunului mobil). În baza P.U.D. aprobat (HCL nr. 50/2005) s-a procedat la descărcarea de sarcină arheologică a celor cinci amplasamente (locuinţe familiale cuplate). Suprafaţa investigată este situată pe marginea unei văi, în prezent secată, ce a aparţinut unui torent ce cobora pe versantul de SE al dealului “Mamut”. Această situaţie stratigrafică a fost întâlnită şi cu prilejul altor cercetări arheologice preventive executate în apropiere (zona “Dinamită”). Nu au fost descoperite vestigii arheologice. Deşi în apropiere este semnalată aşezarea urbană romană municipium Septimium Apulum (cca. 300 m spre NE), pe terenul cercetat nu au fost depistat nici măcar un fragment ceramic. Aceasta se explică şi datorită terenului în pantă, fapt ce a determinat o antrenare spre fundul fostei văi a eventualelor artefacte arheologice aflate în poziţie secundară. A fost executată documentaţia grafică şi fotografică. În consecinţă “pe baza cercetărilor arheologice desfăşurate în perioada 18.09.2006 - 25.09.2006 pe terenul aflat în Alba Iulia, str. Brînduşei (nr. topo 4332/1/1/1; 4332/1/1/2; 4332/1/1/3; 4332/1/1/4; 4332/1/1/5), delimitat prin punctele de coordonate 501 (x - 507802.396; y - 388736.878); 503 (x - 50778.693; y - 3887727.741); 516 (x - 507714.118; y - 388872.977); 518 (x - 507737.121; y - 388883.691); considerăm că s-a realizat eliberarea de sarcină istorică”.

English Abstract:

The rescue excavations uncovered no traces of artifacts despite the proximity to the Roman city of Septimium Apulum. The lack of archaeological artifacts could be explained by the nature of the ground: all traces of historical materials may have disppeared from erosion.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO