.
Hotărani | Comuna: Fărcaşele | Judeţ: Olt | Punct: Cetate | Anul: 2006
Anul:
2006
Epoca:
Epoca romană timpurie (sec. I - III)
Perioade:
Epoca romană
Categorie:
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire
Județ:
Olt
Localitate:
Hotărani
Comuna:
Fărcaşele
Punct:
Cetate
Sector:
Sectorul de sud
Toponim:
Romula
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Mihai George Muzeul Câmpiei Romanaţiului, Caracal
Negru Mircea Universitatea "Spiru Haret", Bucureşti
Cod RAN:
Raport:

În toamna anului 2006, pe raza localităţii Hotărani (comuna Fărcaşele) a fost iniţiată o săpătură arheologică preventivă pentru salvarea informaţiilor ştiinţifice şi materialelor arheologice puse în pericol de exploatarea lutului pentru necesităţi gospodăreşti. Într-o primă etapă s-a procedat la răzuirea şi îndreptatrea pereţilor gropii. Cu acest prilej au fost observate urme de arsură puternică asociată cu f...ragmente de vase ceramice romane de uz comun şi terra sigillata. Acest nivel a fost suprapus de un altul de pietriş, care se află sub solul vegetal actual. Datele şi materialele prelevate indică existenţa unor contexte arheologice de epocă romană, datate larg în sec. II-III p.Chr. Cercetările arheologice preventive vor continua până la cercetarea întregii zone expuse distrugerii din motivele menţionate. În acelaşi timp s-a adus la cunoştinţă Primăriei comunei Fărcaşele necesitatea protejării acestui punct cu vestigii arheologice.

English Abstract:

During the rescue excavations we noticed traces of burning associated with Roman sherds and terra sigillata dated roughly to the 2nd-3rd centuries AD. The Fărcaşele commune hall was notified on the finds and the need to protect this site bearing archaeological vestiges.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO