.
Noşlac | Judeţ: Alba | Punct: La Mănăstire | Anul: 2006
Anul:
2006
Epoca:
Neolitic, eneolitic, tranziţie la bronz;Epoca bronzului;Hallstatt
Perioade:
Eneolitic;
Hallstatt
Categorie:
Domestic;
Religios, ritual şi funerar;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Aşezare deschisă;
Depozit de bronzuri
Județ:
Alba
Localitate:
Noşlac
Comuna:
Noşlac
Punct:
La Mănăstire
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Dragotă Aurel Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
Inel Constantin Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Pinter Zeno-Karl responsabil Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
Rustoiu Gabriel Tiberiu Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Cod RAN:
Raport:

În luna octombrie 2006 un colectiv din partea Muzeului Unirii din Alba Iulia şi Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu au efectuat cercetări de suprafaţă pe teritoriul com. Noşlac (jud. Alba), în baza Autorizaţiei de evaluare nr. 16/2006. În componenţa administrativă a comunei Noşlac se află următoarele localităţi: Noşlac, Căptălan, Copand, Găbud şi Stâna de Mureş. Din motive obiective, cercetarea de suprafaţă... s-a axat pe teritoriul Noşlac-ului. În punctul “La Mănăstire” s-a identificat un depozit de bronzuri, deranjat de lucrările agricole sezoniere. Punctul este amplasat la intrarea în localitate, pe axul SV, la aprox. 150 de m de Pompa de Apă recentă, pe malul drept al unui pârâu şi pe prima terasă a Mureşului. Pentru recuperarea integrală a depozitului, s-adeschis o casetăC1= 2 x 4 m. Pe aceeaşi suprafaţă, s-au identificat artefacte aparţinând culturii Petreşti, neoliticului mijlociu, bronzului timpuriu, Hallstatt-ul mijlociu. S-au recuperat 150 de piese care proveneau dintr-un depozit de bronzuri ce cuprindea artefacte în mare parte fragmentare: seceri, diferite tipuri de pandantive, fierăstău, sule, cuţite, pumnale, un pandantiv din argint (?), turte, lingouri, diferite tipuri de topoare, celturi, ace, verigi, adaosuri de prelucrare şi alte piese nedeterminate la o primă evaluare. Piese componente ale depozitului s-au depistat până la ad. de -0,30 m, fapt care indică depunerea depozitului într-o groapă simplă, distrusă de lucrările agricole. La o primă vedere depozitul se încadrează în seria Cincu - Suseni. De la ad. de -0,30 -0,75 m, am surprins un strat arheologic cu vestigii aparţinând culturii Petreşti (A-B). Un alt obiectiv cercetat în această periegheză a fost zona fostei Pompe de Apă, situată pe a doua terasă a Mureşului, la 3 km V de comuna Noşlac. La intrarea în localitatea Uioara de Sus, pe partea dreaptă a DJ 107 G, se află un drum de ţară ce coboară spre Pompa de Apă, situată sub “Hăgău”. Am urmărit reidentificarea necropolei cercetate parţial de Mircea Rusu. În preajma necropolei din sec. VI-VII, investigate de Mircea Rusu, s-a identificat un sit arheologic cu urme din neolitic, epoca bronzului şi sec. IV-VI. Alte obiective arhelogice, s-au surprins la 1,5 km de localitate, pe partea dreaptă a DJ 107 G, de unde s-au recuperat materiale din neolitic, eneolitic şi epoca bronzului.

English Abstract:

During an archaeological evaluation research in the area of Noşlac Commune, we discovered some bronze pieces in a small area, situated at the entrance of Noşlac village on the south-west axix and 150 m from the new Water Pump, on the first terrace of Mureş River. We proceeded to a rescue excavation and recovered a bronze hoard, which seems to fit in Cincu-Suseni series, at first sight. The hoard consists of 150 artefacts, most of them being fragmentary: sickles, different types of pendants, a saw, awls, knives, daggers, a silver pendant (?), metal cakes, ingots, different types of axes, socketed axes, links, and additions from the processing and other undetermined pieces at a first evaluation. We identified other archaeological sites in the area Noşlac - Uioara de Sus, dating from the Neolithic, Aeneolithic, Bronze Age and 4th - 7th centuries A.D.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO