.
Tulcea | Punct: str. Ciurel, nr. 1 | Anul: 2006
Anul:
2006
Epoca:
Epoca romană timpurie (sec. I - III);Epoca romană târzie (sec. IV - VIII)
Perioade:
Epoca romano-bizantină
Categorie:
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit:
Mormânt
Județ:
Tulcea
Localitate:
Tulcea
Comuna:
mun. Tulcea
Punct:
str. Ciurel, nr. 1
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Iacob Mihaela Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Paraschiv Eugen Dorel Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Rusu Vera Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Cod RAN:
Raport:

Cercetarea a avut caracter de salvare, fiind prilejuită de descoperirea unui mormânt de inhumaţie, în timpul săpării fundaţiilor unei construcţii (în colţul de NE al acesteia), mormânt ce fusese deranjat şi de intervenţii anterioare, din acesta fiind recuperate câteva oase fragmentare ale membrelor inferioare. Mormântul, a cărui orientare nu a putut fi stabilită, aparţinuse unui adult. Groapa, săpată în steril ...a putut fi observată la ad. de 0,85 m faţă de actualul nivel de călcare, iar fundul acesteia se găsea la -1,25 m. Am numerotat acest mormânt M 1. În zona de N a construcţiei au apărut alte două morminte de adulţi, M 2 şi M 3, unul lângă altul, la ad. de 1,80 m faţă de actualul nivel de călcare, ale căror schelete erau uşor deranjate. Defuncţii fuseseră depuşi în groapă în poziţia decubit dorsal, cu mâinile pe lângă corp. Orientarea mormintelor este aprox. SV-NE. Groapa a fost săpată în steril, neputând fi observată în profil. Împreună cu scheletele au fost descoperite resturi de lemn şi două piroane din fier, deci cel puţin unul dintre defuncţi fusese depus în sicriu. În zona central-nordică a viitoarei construcţii, la ad. de 1,22 m, au fost descoperite oase deranjate de la cel puţin trei schelete de adulţi, pe care le-am numerotat M 4, M 5 şi M 8 (în funcţie de ordinea descoperirii). Împreună cu oasele amintite au apărut un piron din fier două mici fragmente din pansa unei amfore LR 1, un cercel din plumb şi câteva fragmente dintr-un nasture din bronz. Cercelul şi nasturele au făcut parte din inventarul unuia dintre morminte. În partea de NV a construcţiei, la ad. de 1,10 m faţă de actualul nivel de călcare a apărut scheletul unui adult, M 6, dispus decubit dorsal, cu mâinile pe lângă corp, parţial deranjat de o groapă în care au fost descoperite câteva oase de peşti şi un fragment de ulcior cu firnis verde-măsliniu. În zona centrală a construcţiei, la ad. de 1,50 m a apărut un alt mormânt de adult, M 7, parţial deranjat (craniul nu a fost recuperat). Orientarea mormântului era aprox. V-E; acesta avea ca inventar o cataramă din fier, fragmentară. Tot în zona centrală, la ad. de 0,50 m, a fost descoperit un mormânt de adult numerotat de noi M 9, al cărui schelet, în aceeaşi poziţie ca cel anterior, era slab conservat. Orientarea mormântului era V-E. După recuperarea oaselor primului mormânt, sub fundul gropii acestuia, la ad. de 1,35 m faţă de actualul nivel de călcare a apărut altul, M 10. Oasele scheletului erau în poziţie anatomică, însă acestea nu au putut fi recuperate în totalitate, deoarece craniul şi parţial membrele inferioare se găseau pe proprietăţi vecine. Scheletul era aşezat decubit dorsal, cu mâinile pe lângă corp. Orientarea mormântului era aprox. V-E. Împreună cu scheletul au apărut mai multe piroane din fier, deci defunctul fusese depus în coşciug.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO