.
Hălmeag | Comuna: Şercaia | Judeţ: Braşov | Punct: Valea Mâţii | Anul: 2007
Anul:
2007
Epoca:
Neolitic, eneolitic, tranziţie la bronz;Epoca bronzului
Perioade:
Eneolitic mijlociu;
Eneolitic târziu
Categorie:
Domestic
Tipuri de sit:
Aşezare deschisă
Județ:
Braşov
Localitate:
Hălmeag
Comuna:
Şercaia
Punct:
Valea Mâţii
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Costea Florea Muzeul Judeţean de Istorie Braşov
Goncear Andrei ArchaeoTek, Canada
Savu Lucica Olga Muzeul Judeţean de Istorie Braşov
Şchiopu Iulian Muzeul Ţării Făgăraşului "Valeriu Literatu", Făgăraş
Cod RAN:
Raport:

Cercetarea arheologică preventivă de s-a desfăşurat între 1 - 30 iulie. Forţa de muncă a fost asigurată de voluntari străini şi finanţată în totalitate de către ArchaeoTek – Canada în colaborare cu M Făgăraş. Săpătura preventivă efectuată în punctul Valea Mâţii, sat Hălmeag, com. Şercaia, jud. Braşov consistă în două secţiuni de 10 x 1 m. SI/2007 este situată perpendicular pe drumul comunal Hălmeag-Felmer. S...II/2007 este perpendiculară pe SI (deci paralelă cu drumul comunal), situată la 5 m S de extremitatea sudică a celei din urmă. La extremitatea nordică a primei secţiuni a fost săpată o casetă, C1/2007, de 5 x 3m, E-V. La 2 m de extremitatea vestica a SII, o casetă C2/2007 de 2 x 2 m a fost săpată pe partea nordică. Stratigrafie: În ambele secţiuni nivelul de arătură de cca. 0,30 m este urmat de altul de 0,15-0,20 m cu o mare concentraţie de ceramică aparţinând culturii Coţofeni 2 şi 3. La cca. 0,05 m sub acest strat Coţofeni apare un alt nivel cu o mare concentraţie de ceramică de tip Petreşti B. Sub nivelul petreştean, stratigrafia continuă cu un nivel de 0,50 m de pământ maroniu-portocaliu amestecat cu material antropic dar fără structuri vizibile, urmat un strat de aproximativ 0,40 m de pământ maroniu fără material antropic, după care apare sterilul geologic. Aceste niveluri sunt relativ uniforme în SI şi SII. În C1 şi C2 apar două complexe distincte care aparţin culturii Petreşti. În C1 apare o locuinţă de aprox. 4 x 6 m, cu pereţi din chirpici şi podină din lut masiv construită direct pe pământ. Trei vase întregibile au fost recuperate din interiorul locuinţei. Limitele exterioare ale dărâmăturii sunt acoperite de nivelul Coţofeni. În C2 a fost descoperită o vatră ovală cu dimensiunea max. de 80 x 120 cm, situată în acelaşi nivel cu locuinţa din C1. Vatra este compusă din trei nivele care o acoperă în întregime şi cel puţin trei faze de reparaţii parţiale. Nivelele întregi au două componente. Un prim nivel este compus din cioburi (care provin din cel mult trei vase de fiecare dată) dispuse orizontal, acoperit în întregime de un strat de lut fin şi compact gros de 1-2 cm. Reparaţiile parţiale au fost efectuate din lut aplicat şi compactat în zonele deteriorate. În partea sud-estică a vetrei a apărut o lentilă de cenuşă gri, care continuă în profilul sudic a lui SII. Săpătura a fost coborâtă pâna la steril în jumătatea estică a lui S2 şi în C2. În S1, săpătura a fost oprită sub niveul petreştean. Locuinţa din C1 a fost acoperită de cu o folie de plastic. Materialul descoperit este depozitat la M Făgăraş.

Bibliografie:

Fl. Costea, Repertoriul arheologic al judeţului Braşov, ed. a II-a, Braşov, 2004, p. 24-25, 46, 72, 108, 143.


Florea Costea, Aşezarea Petreşti de la Hălmeag, comuna Şercaia, judeţul Braşov, Cumidava 30, sub tipar.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO