.
Adamclisi | Judeţ: Constanţa | Punct: Cetate | Anul: 2007
Anul:
2007
Epoca:
Epoca romană timpurie (sec. I - III);Epoca romană târzie (sec. IV - VIII)
Perioade:
Epoca romană;
Epoca romană târzie
Categorie:
Apărare (construcţii defensive);
Domestic
Tipuri de sit:
Aşezare urbană;
Cetate
Județ:
Constanţa
Localitate:
Adamclisi
Comuna:
Adamclisi
Punct:
Cetate
Sector:
Sector Poarta de Nord
Toponim:
Tropaeum Traiani
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Bălăşescu Adrian Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Barnea Alexandru responsabil Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Bogdan Cătăniciu Ioana Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca
Căpiţă Carol Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Constantin Robert Muzeul de Arheologie "Callatis", Mangalia
Ellis Linda State University of San Francisco, USA
Gămureac Emilian Ministerul Culturii
Ionescu Mihai Muzeul de Arheologie "Callatis", Mangalia
Ionescu Mihai Severus Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Lungu Liviu Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Olariu Cristian Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Panaite Adriana Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Papuc Gheorghe Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Radu Valentin Muzeul Naţional de Istorie a României, Centrul Naţional de Cercetări Pluridisciplinare
Scurtu Florin SC GEI PROSECO SRL, Bucureşti
Talmaţchi Gabriel Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Tusa Sebastiano Soprintendente del Mare Reg. Sicilia
Vintaloro Angelo Soprintendente del Mare Reg. Sicilia
Cod RAN:
Raport:

Cercetările de la Adamclisi în sectorul Poarta de Nord au fost reluate după o întrerupere de 5 ani. Cercetarea porţii descoperite în 1999 ajunsese la nivelul fundaţiilor: -4,5 m. Descoperirea unei structuri de piatră anterioară incintei de epoca romano-bizantină pe toata suprafaţa, ce se afla în curs de cercetare, impunea desfăşurarea cercetărilor pe o arie mai largă. Cantitatea mare de dărâmătură ce acoperă pe... cca. 1,5 m întreaga zona este un pericol permanent de prabuşire ameninţător pentru muncitori. Cu un fond de cercetare de cca. 7000 lei am lucrat cu cca. 20 muncitori zilnic o lună. S-a cercetat o suprafaţă de 12 x 15 m şi s-a îndepărtat stratul de dărâmătură până la marginea platoului. Adâncimea la care s-a ajuns depăşeşte cca. 5,5 m. Am efectuat sondaje pentru fundaţii, pe latura de V a turnului de incintă, depăşind 6,7 m. Pentru evacuarea pământului de la această adâncime s-a lucrat în trepte păstrate spre N. Cercetarea a pus în evidenţă faza de sec. III a unei fortificaţii de incintă şi o structură, abia pusă în lumină, din piatră de carieră la un nivel anterior. Nu putem şti daca este vorba despre o fundaţie de zid sau doar resturile unui drum pietruit. Am eliminat profilul stratigrafic perpendicular pe incintă. Refolosit ca piatră de construcţie în zid, am descoperit un altar fragmentar pe care se păstrează, cu lacune, doua rânduri de inscripţie în limba greacă. Pentru a elucida planimetria şi cronologia fazei romane timpurii a porţii urmează ca cercetarea să continue şi în anul viitor pentru extinderea suprafeţei de investigare spre V şi spre N. Concomitent am supravegheat arheologic sondaje de control ale cercetării magnetometrice efectuate de Dr. Ing. Florin Scurtu. S-a efectuat secţiunea SG5 22 x 2 x -0,90-1 m şi SG6 4 x 2 x -0,9 m. Cercetarea a constatat corectitudinea rezultatelor studiului magnetometric. S-a lucrat cu 4 muncitori 10 zile. S-a pus în evidenţă intrarea largă a unui edificiu de mari dimensiuni, eventual cu caracter oficial, construit din piatră legată cu mortar. Edificiul are faţada de S la o stradelă paralela cu via principalis. Cercetarea completează cu date noi cercetările efectuate de FIB în acelaşi scop.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO