.
Alba Iulia | Punct: Izvorul Împăratului | Anul: 2008
Anul:
2008
Epoca:
Epoca bronzului;Hallstatt;Latene;Epoca romană timpurie (sec. I - III);Epoca medievală timpurie (sec. X - XIII)
Perioade:
Epoca romană;
Epoca medievală timpurie;
Epoca bronzului;
Hallstatt
Categorie:
Religios, ritual şi funerar;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire;
Necropolă
Județ:
Alba
Localitate:
Alba Iulia
Comuna:
mun. Alba Iulia
Punct:
Izvorul Împăratului
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Blăjan Mihai responsabil Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Cod RAN:
Raport:

Ca urmare a nenumărate audienţe, telefoane şi intervenţii, însoţite de promisiuni succesive lipsite de suport moral şi civic, Consiliul Judeţean Alba, reprezentat de preşedintele Ion Dumitrel, a hotărât, odată cu venirea iernii, alocarea sumei de 5000 lei pentru „continuarea” cercetărilor arheologice în cimitirul medieval timpuriu (sec. X - XI) de la Alba Iulia – Izvorul Împăratului. Posesor al autorizaţiei de... cercetare arheologică sistematică nr. 148/2008 şi al ordinului de deplasare nr. 508/14 octombrie 2008, în ziua următoare am început săpăturile arheologice în colţul de NV al necropolei. Prin trasarea SXIII (2 x 31 m) pe latura de N, paralel cu SXII 2007, s-a urmărit precizarea limitei de miazănoapte a cimitirului. Adâncimea şanţului măsoară 0,70 m la capătul estic şi 0,30 m la extremitatea opusă. Stratigrafia cuprinde, la bază, depozitul de argilă brun-negricioasă (0,30 m) suprapus de o depunere de pământ negru (0,20 m) asociată cu vestigii romane (bucăţi de tegulae, spărturi din blocuri de calcar, fragmente ceramice şi oase de animale). Humusul vegetal este un pământ negru (0,20 m), răvăşit de arăturile agricole. Inventarul secţiunii cuprinde două complexe arheologice: Groapă menajeră romană, situată la capătul estic al şanţului, are conturul oval (0,44 x 0,64 m). Corpul cilindric prezintă pereţii săpaţi vertical şi fundul plan. Pământul de umplutură conţine un olan fisurat, bucăţele de pământ ars, un tăciune de lemn ars, două oase de animale şi fragmente ceramice gri. M211, localizat pe latura de S a secţiunii, la 0,24 m adâncime, adăposteşte scheletul unui copil cu vârsta de 2-3 ani (infans I), aşezat în decubit dorsal, pe direcţia VSV-ENE. Osemintele păstrate precar sunt reprezentate de resturi din calota craniană, porţiuni macerate din humerusul, omoplatul şi clavicula dreaptă şi două fragmente din diafiza femurului stâng. Inventarul lipseşte. Pe traseul şanţului s-au descoperit câteva fragmente ceramice din cultura Coţofeni şi Hallstatt C, cioburi roşii şi gri şi resturi de tegulae din epoca romană. SXIII marchează latura de N a cimitirului medieval timpuriu.

English Abstract:

On the 15 of October 2008 we began the fourth campaign of archaeological excavations in Alba Iulia -“Izvorul Împăratului”. By tracing the 13th excavation area (2 x 24.80 m) in the north-western corner of the necropolis, parallel with SXII/2007, we searched for the southern limit of the funerary area. The depth of the trench measures 0.70 m at the eastern corner and 0.30 m at the opposite end.
The stratigraphy includes at the base a brown - blackish deposit (0.30 m), superposed by a deposit of black earth (0.20 m) associated with Roman vestiges and vegetal humus (0.20 m) scattered by agricultural works.
The excavation area includes two archaeological features:
- A Roman garbage pit, situated at the eastern end of the trench: oval shape (0.44 x 0.64 m), cylindrical body, straight walls and flat base. The filling earth contains a fragmentary gutter tile, fragments of burnt soil, a piece of amber, two animal bones and greyish ceramic fragments.
- Grave 211, localized on the southern side of the excavation area, 0.24 m depth, shelters the skeleton of a 2-3 years old child (infans I), placed in dorsal decubitus, on WSW-ENE direction. The macerated bones preserve rests from the brain pan, parts from humerus, shoulder bone, right clavicle and ribs as well as two fragments from the diaphysis of the left femur. The inventory is missing.
On the route of the trench we discovered several ceramic fragments from Coţofeni and Hallstatt C cultures, grey and red fragments, remains of animal bones and tegulae fragments from the Roman period.
The 13th excavation area marks the northern side of the Early Mediaeval cemetery (10th-11th centuries). [traducere Adina Goşa]

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO