.
Adamclisi | Judeţ: Constanţa | Punct: Cetate | Anul: 2009
Anul:
2009
Epoca:
Epoca romană timpurie (sec. I - III);Epoca romană târzie (sec. IV - VIII);Epoca medievală timpurie (sec. X - XIII)
Perioade:
Epoca romană timpurie;
Epoca romană târzie;
Epoca romano-bizantină;
Epoca medievală timpurie
Categorie:
Apărare (construcţii defensive);
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire;
Locuire civilă;
Aşezare fortificată;
Aşezare urbană;
Cetate
Județ:
Constanţa
Localitate:
Adamclisi
Comuna:
Adamclisi
Punct:
Cetate
Toponim:
Tropaeum Traiani
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Alexandru Nicolae Muzeul de Arheologie "Callatis", Mangalia
Alexiu Alexandru Muzeul de Arheologie "Callatis", Mangalia
Barnea Alexandru responsabil Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Bodolică Vitalie Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Bogdan Cătăniciu Ioana Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca
Bucurei Adrian Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Cerveanu Ionuţ Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Chitea Florina Universitatea Bucureşti, Facultatea de Geografie şi Geologie
Constantin Cătălin-Petre
Constantin Monica
Constantin Robert Muzeul de Arheologie "Callatis", Mangalia
Dolea Alexandra Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Drăghici Filica Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Dragostin Monica Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Gămureac Emilian Ministerul Culturii
Ioane Dumitru Universitatea Bucureşti, Facultatea de Geografie şi Geologie
Ionescu Adrian Nicolae Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Ionescu Mihai Severus Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Mezincescu Matei Universitatea Bucureşti, Facultatea de Geografie şi Geologie
Muşat Alina Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Nicolae Mirel SC Digital Domain SRL Bucureşti
Pană Corina Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Panaite Adriana Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Papuc Gheorghe SC Digital Domain SRL Bucureşti
Plederer Răzvan
Scurtu Florin SC GEI PROSECO SRL, Bucureşti
Ştefan Călin Dan SC Digital Domain SRL Bucureşti
Ştefan Maria Magdalena SC Digital Domain SRL Bucureşti
Talmaţchi Gabriel Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Cod RAN:
Raport:

Studii geofizice în perimetrul şi teritoriul oraşului romano-bizantin Tropaeum Traiani În urma protocolului de colaborare încheiat între Catedra de Istorie Antică şi Arheologie a Facultăţii de Istorie si Catedra de Geofizică a Facultăţii de Geologie şi Geofizică, din Universitatea Bucureşti, a fost stabilită colaborarea în cadrul unui proiect interdisciplinar destinat studiilor geofizice în perimetrul sitului ...arheologic de la Adamclisi, jud. Constanţa şi a obiectivelor de interes arheologic din teritoriul oraşului roman. Proiectul de cercetare este destinat, pe de o parte, să asigure o alternativă non-distructivă în studiul vestigiilor arheologice şi, pe de altă parte, să contribuie la formarea profesională a studenţilor geofizicieni din Facultatea de Geologie şi Geofizică, în perioada de practică. Campania de cercetări din luna iunie 2009 a fost, în mod firesc, destinată înţelegerii în ansamblu a caracteristicilor geomorfologice şi a proprietăţilor fizice specifice mediului natural şi a structurilor modelate antropic din situl arheologic studiat. În acord cu aceste investigaţii preliminare au fost stabilite cele mai potrivite metode de achiziţie a seturilor de date geofizice. Cercetările geofizice au fost derulate în următoarele sectoare ale sitului arheologic: Basilica Forensis, Basilica cu Transept, Sectorul de NE (Sectorul A), Sectorul de NV (Sector B - Basilica de Marmură), Via Principalis, Cardo. În afara oraşului romano-bizantin au fost executate măsurători geofizice în zona necropolei de lângă Fabrica de Diatomită de la Urluia. În cele mai multe cazuri au fost executate măsurători si au fost colectate seturi de date multiple, prin cel puţin două metode geofizice. - Metode magnetice - măsurarea câmpului magnetic total, măsurarea gradientului magnetic vertical; - Metode electrice - tomografie de rezistivitate 2D, 2.5D; - Metode electromagnetice - măsurarea conductivităţii şi măsurarea susceptibilităţii magnetice în structuri antropice situate la mica adâncime. În vederea interpretării datelor magnetice au fost executate măsurători detaliate de susceptibilitate magnetică pe profiluri de sol atât din interiorul oraşului antic, cat şi din afara acestuia. Suprafeţele cercetate geofizic au fost înregistrate topografic şi, în unele cazuri, au fost efectuate măsurători geodezice de detaliu pentru generarea modelelor de elevaţie ale terenului (DEM) şi pentru constrângerea topografică a modelelor geofizice. Seturile de date colectate sunt în curs de prelucrare.

English Abstract:

Since 2009, Adamclisi has became the study object of an interdisciplinary project started as a result of a collaboration protocol established between the Ancient History and Archaeology Chair of the History Faculty and the Geophysics Chair of the Geology and Geophysics Faculty, in the Bucharest University. The project has two objectives: to provide non destructive means of investigating the heritage by using geophysical methods and to contribute to the professional development of students enrolled in the Geology and Geophysics Faculty by offering them the opportunity to undertake their practice session at an archaeological site. This first campaign was used in order to establish the best methods and instruments suitable for the study of this particular site. Several investigations were made with an evaluation purpose. There were used the following methods: magnetic survey, 2D and 3D resistivity tomography, and electromagnetic methods.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO