.
Oarda | Comuna: Alba Iulia | Judeţ: Alba | Punct: şesu Orzii, Bordane, Vărăria, Vărar, în Coastă, La Coliba Barbului | Anul: 2009
Anul:
2009
Epoca:
Preistorie;Neolitic, eneolitic, tranziţie la bronz
Perioade:
Preistorie
Categorie:
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire
Județ:
Alba
Localitate:
Oarda
Comuna:
Alba Iulia
Punct:
şesu Orzii, Bordane, Vărăria, Vărar, în Coastă, La Coliba Barbului
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Ciugudean Horia Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Ciută Beatrice Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
Ciută Marius Mihai responsabil Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
Fântâneanu Cristinel Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Florescu Cristian Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
Luca Sabin Adrian Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu
Rustoiu Gabriel Tiberiu Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Suciu Cosmin Ioan Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
Raport:

Campania anului 2009 s-a caracterizat, pentru ansamblul de situri arheologice de la Limba - Oarda de Jos, prin lipsa săpăturilor arheologice sistematice, din motivele pe care le vom enumera mai jos: - în acest an, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, ca urmare a încetării de mai bine de 8 ani a cercetărilor arheologice efectuate de Univ. din Alba Iulia în acest sit şi prin pensionarea şi dece...sul regretabil al Prof. univ. dr Iuliu Paul, responsabilul ştiinţific de şantier a fost desemnat conf. univ. dr. Ciută Marius, de către Comisia Naţională de Arheologie - prin intermediul Autorizaţiei de Săpătură Arheologică nr. 2/2009 emisă în data de 11. 05. 2009. Odată cu transferul responsabilităţii ştiinţifice a fost efectuat şi transferul instituţional, instituţia organizatoare a cercetărilor devenind, astfel, ULB Sibiu, la care acesta din urmă are calitatea de profesor asociat. Dată fiind data destul de avansată de eliberare a Autorizaţiei (mai 2009), respectiv de acordare a acceptului propriu-zis pentru preluarea responsabilităţii ştiinţifice a cercetărilor din acest ansamblu de situri, nu a mai rămas timp suficient pentru alcătuirea unui colectiv de arheologi, pentru accesarea unor fonduri financiare necesare, respectiv pentru definitivarea Proiectului de cercetare arheologică şi efectuarea primelor săpături arheologice. - În aceste condiţii, în conformitate cu Standardele si Procedurile din arheologia din România, ne-am orientat eforturile către rezolvarea unor probleme de ordin logistic, organizaţional, legal etc., în vederea definitivării Proiectului de cercetare arheologică, avându-se în vedere aplicarea metodelor şi tehnicilor moderne, interdisciplinare în cercetarea şi valorificarea acestui sit. În acest sens, a fost extinsă ridicarea topografică digitală la întregul areal al siturilor arheologice, s-a luat legătura cu o serie de instituţii şi persoane fizice în vederea efectuării unor prospecţii geo-fizice complementare, s-a luat legătura cu autorităţile locale pentru a le pune în vedere situaţia nou creată - Deoarece ansamblul de situri arheologice de la Limba-Oarda de Jos se află în calea unor iminente proiecte de infrastructură (respectiv construirea şoselei rapide Sebeş-Turda dar şi a construcţiei de locuinţe familiale) s-a solicitat DCCPCN Alba (prin adresa cu nr. 658 din 27 iulie 2009) includerea tuturor sectoarelor ansamblului de situri de la Limba-Oarda de Jos în Lista Monumentelor Istorice (la momentul de faţă doar sectorul Vărar - acoperit, din păcate, aproape integral de case recent construite - figurează pe această listă, la nr. crt. 66 cod LMI AB-s-B-00035) sau cel puţin includerea lor, în regim de urgenţă, în zona de protecţie, solicitându-se şi anunţarea responsabilului ştiinţific al cercetărilor (dr. Marius-Mihai Ciută) la efectuarea supravegherilor arheologice în perimetru imediat apropiat sectoarelor de sit de către specialişti ai DCCPCN Alba. Deşi nu am primit încă nici un răspuns la solicitarea noastră, sperăm ca organele abilitate să ia măsurile legale ce rezultă din această situaţie. - A fost semnat un Protocol de colaborare cu MNUAI, în conformitate cu care, responsabilul de cercetare arheologică se obligă să depună la această instituţie, integral, materialele rezultate în urma cercetărilor efectuate în situl menţionat, precum şi documentaţia rezultată. Specialişti ai acestei instituţii au fost cooptaţi dealtfel în colectivul de cercetare arheologică. - A fost reluată şi centralizată întreaga documentaţie a cercetărilor sistematice din perioada 1995-2001 (arhiva foto, dia, grafică, jurnalele de săpătură şi de sector, articolele şi studiile publicate şi/sau în curs de publicare etc.), în scopul centralizării acesteia, realizându-se astfel punctele de pornire în desfăşurarea viitoarelor cercetări arheologice dar şi în vederea valorificării informaţiilor şi datelor existente. Ca punct de pornire, s-a conceput un studiu amplu privind toponimia, topografia, sectorizarea, istoricul cercetărilor şi perspectivele cercetărilor din acest ansamblu de situri arheologice, publicat în revista Apulum din Alba Iulia (XLVI, 2009, p. 337-362) şi în limba engleză în revista Acta Terrae Septemcastrensis din Sibiu (VIII, 2009). Totodată aspecte relevante şi rezultate din cardul cercetărilor anterioare (1995-2001) au făcut obiectul mai multor prezentări şi comunicări, realizate de responsabilul ştiinţific cu ocazia diferitor manifestări ştiinţifice din ţară. - în speranţa existenţei fondurilor financiare necesare derulării cercetărilor viitoare, se are în vedere accesarea unor proiecte naţionale sau internaţionale de cercetare, precum şi asocierea cu instituţii de prestigiu din Europa în vederea efectuării săpăturilor sistematice.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO