.
Creţeştii de Sus | Judeţ: Vaslui | Punct: La Intersecţie | Anul: 2010
Anul:
2010
Epoca:
Neolitic, eneolitic, tranziţie la bronz;Epoca bronzului
Perioade:
Eneolitic
Categorie:
Domestic;
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit:
Aşezare deschisă
Județ:
Vaslui
Localitate:
Creţeştii de Sus
Comuna:
Creţeşti
Punct:
La Intersecţie
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Chiriac Gelu Laurenţiu Muzeul Judeţean "Ştefan cel Mare", Vaslui
Merlan Vicu Muzeul Municipal Huşi
Onel Cristian Muzeul "Vasile Pârvan", Bârlad
Rotaru Marin Muzeul "Vasile Pârvan", Bârlad
Salomeia Paul Muzeul Municipal Huşi
Ursache Laurenţiu Muzeul Judeţean "Ştefan cel Mare", Vaslui
Cod RAN:
Raport:

Au fost trasate trei secţiuni (S9, S10 şi S11) din partea de S-SE a sitului din fruntea promontoriului din apropierea pârâului Lohan. Au fost săpate S9 cu L = 15 m, l = 2 m, S10 şi S11 cu L = 20 m, l = 2 m. S9 este trasată paralel cu S8/2009, iar S10 şi S11 paralele cu S5/2006. În S11/m.8 a fost surprins un mormânt Noua (M19) pentru care s-a realizat o casetă A cu 2 m lăţime pe un metru din S11. Prin decopert...area secţiunii S9 a fost identificată continuitatea locuinţei L6 (latura estică) descoperită în partea nordică a S8/2009 şi partea estică a S6/2007, între m.1 şi m.4. Sub locuinţă, dar în partea de N, a fost surprinsă o noua groapă menajeră G17, având în inventar următoarele: oase de animale, un fragment de statuetă antropomorfă, două coarne de bovină şlefuite, fragmente ceramice, molari de animale prădătoare, o râşniţă de mână din gresie dură, albiată şi înroşită. Groapa se extinde de la m.4 la m.6. Începând cu m.6/-0,70 m până la m.9 a fost găsită o nouă locuinţă L7, care fuseseră identificată în S6/2007, pe latura de E. În colţul nord-estic a fost descoperit un complex ceramic alcătuit din numeroase fragmente de la un vas de uz casnic, iar pe latura de nord un văsuleţ neîntregibil, la m.9/-0,70 m. Încă de la m.1/-0,40 m, s-au găsit câteva fragmente ceramice de culoare neagră, cu incizii, de la un vas de calitate bună aparţinând culturii Costişa. De la m.7 până la m.15, la partea superioară între -0,1 -0,30 m, între nivelul de călcare şi următorul nivel, cu adâncimi variabile (10 – 20 cm), dar mai mare în N, a fost identificată o groapă contemporană (G16). Între m.13-m.15 şi în afara S9 spre N şi E au apărut chirpici cărămizii masivi, cu urme de lodbe şi crengi, de la o alta locuinţă L8 identificată în S6/2007. De la aceasta am putut deduce că avem de-a face cu resturi de elevaţie şi platformă pentru latura estică care se întindea până la jumătatea lăţimii S.9/m13-m15/-1m. Daca în amonte (N-NV) resturile de locuinţă apar la -1 m adâncime, în zona mediană la -0,80 m iar în S-SE la -0,60 m. Diferenţa de strat este dată de înclinarea generală a promontoriului, de depunerile succesive de aluviuni. La m.8, pe latura nord-estică a secţiunii S9 au fost descoperiţi chirpici poligonali, de la o vatră de foc, ce aveau grosimi cuprinse între 4-5 cm. La partea superioară au o "crusta" de cca. 1 mm, de culoare albicioasă, dură, iar restul în profunzime de culoare cărămizie. Deasupra acestora şi lateral s-au găsit bucăţi de lut foarte bine ars, modelat, dar la partea inferioară cu amprente de lodbe, provenind probabil de la substratul laviţei de vatră. La m.2/-0,60 m au apărut câteva fragmente ceramice, de calitate mediocră, de culoare cenuşie-gălbuie cu scoică pisată în pastă, de tip „Cucuteni C”. Au fost trasate încă două secţiuni, pe direcţia NV-SE paralele cu S6/2008. S10 (L = 20 m, l = 2 m); S11(L = 20 m, l = 2 m). Atât în S10 cât şi în S11 între m.1-m.7, nivelul arheologic este aproape de suprafaţă (la cca. 20 cm) deoarece, aluvionarul de la suprafaţă a fost înlăturat cu buldozerul la ordinul autorităţilor locale, pentru a fi nivelată groapa menajeră ce a apărut ca urmare a exploatării lutului galben de către localnici. Între m.5 şi m.7 din S11 a fost identificată o groapă menajeră cucuteniană (G15) aproximativ ovală la partea superioară, dar restrângându-se concentric spre latura sud-estică (în aval). În inventarul acesteia s-au descoperit numeroase oase de animale, o piatră dreptunghiulară arsa (calcar oolitic), fragmente ceramice de la vase de uz casnic şi de provizii, chirpici răzleţi. Intre m.11 – m.20, în S10-S11, de la nivelul de călcare până la -0,30 m a fost identificată o groapă contemporană de uz casnic, cu material de la fostul CAP. La nivelul epocii bronzului (Noua) a apărut la -0,60 m un nou mormânt de inhumaţie (M19)(S11/M8/-m9, cas. A). În S11 au fost surprinse picioarele scheletului până puţin peste genunchi şi o piatră înroşită uşor, albiată central, ce era poziţionată în dreptul labei piciorului stâng la 20 cm. Înhumatul era orientat cu capul spre răsărit şi faţa orientată spre în sus. Datorită presiunii pământului, capul s-a deplasat, fiind surprins în partea superioară a pieptului, partea dreaptă. Antebraţele erau întinse, iar braţele plasate deasupra bazinului. Poziţia de orientare a mormântului E - V. În partea stângă a bazinului la 10 cm, a fost descoperită o ulcică din lut ars de culoare neagră-cenuşie cu tortiţe supraînălţate. Toarta din stânga era ruptă din vechime. De menţionat că la toate vasele descoperite în inventarul necropolei de la Creţeşti La Intersecţie lipseau o toartă din vechime, fapt care era legat de un element superstiţios al comunităţilor preistorice. Mormântul (M19) avea deci în inventor: o râşniţă de mână din piatră la picioare şi o ulcică în zona bazinului, ambele piese pe partea stângă. Dimensiuni: L = 1,68 m; l = 45 cm, l(bazin) = 39 cm. Dentiţie bună de matur ce ar fi avut o vârstă cuprinsă între 25 -35 ani. Între m.8 –m.9/ S11, pe direcţia SV-NE, au fost identificaţi chirpici de la o nouă locuinţă cucuteniană L9 (- 0,8 m) surprinsă încă din 2009 în S8. Chirpicii cărămizii cu amprente de paie în interior, sunt răzleţi la partea superioară (de la structura de elevaţie a pereţilor) şi masivi cu urme de lodbe, crengi şi pari în substrat. În partea de E a locuinţei a fost găsită o râşniţă cvasi-dreptunghiulară masivă din gresie dură, cu L = 45 cm, l = 35 cm, gr = 15 cm, albiere = 8 cm, fiind ruptă din vechime într-o parte (cam ¼ ). La m18 /S10, pe latura de NV a locuinţei cucuteniene s-a depistat o aglomeraţie de pietre de mărimi variabile, unele înroşite. Plastica: - statuetă masculină fragmentată (m.6 /-0,75 m, G15) din lut ars, ce păstrează incizată o bandă alcătuită din două linii paralele cu incizii punctiforme, aplicată împrejurul bazinului şi care se prelungeşte pe coapsa dreaptă în jos. Este de calitate bună şi de culoare cenuşie. Sexul masculin este stilizat printr-o aplică. Statueta se păstrează doar din zona bazinului (trunchiul şi picioarele fiind rupte). L = 3 cm, l = 3,5 cm, gr. = 2 cm. - statuetă masculină (fragment) (piciorul drept), descoperită în G15 /S15/m.11 -0,50 m. Se păstrează de la bazin la genunchi, fiind de culoare cărămizie. L = 4,5 cm, l = 1 cm, diametrul = 1 cm. - fragment statuetă (m.16/S10/-0,70 m) din lut ars de culoare cărămizie. Se păstrează piciorul stâng de la fesă până la genunchii, fiind ruptă din vechime. L = 5 cm, l = 1,5 cm, l(genunchi) = 0,8 cm. - statuetă antropomorfă (fragment) (m.18/S11/-0,80 m). Îi lipseşte piciorul drept, rupt din zona bazinului. Este de calitate foarte bună, de culoare cărămizie. Trunchiul este subţiat la partea superioară. Abdomenul apare în profil uşor în faţă, iar ombilicul străpuns de două găuri pe un plan orizontal. De o parte şi de alta a trunchiului apar două urechiuşe în lutul ars, pentru a prinde statueta. Genunchiul stâng (intact) este subţiat posterior şi străpuns orizontal de o gaură. Steatopigia este uşor pronunţată, iar fesa stângă bine evidenţiată. L = 6 cm; l(bazin) = 2,5 cm; gr. (abdomen) = 1,5 cm. - fragment de statuetă feminină de culoare cenuşie, descoperit la m.4/-0,30 m, ce păstrează incizii fine romboidale, concentrice, pe faţă. Dimensiuni: L = 2 cm, l = 1,5 cm, gr. = 1 cm. - fragment picior de statuetă (m.9/-0,70 m) (piciorul stâng) din lut ars de culoare cărămizie, ce se păstrează din zona fesei stângi până în apropierea genunchiului, fiind vizibilă desprinderea de cealaltă jumătate. L = 3,7 cm; l = 1,2 cm; gr. = 0,7 cm. - fragment statuetă (m.6/-0,70 m) păstrat în zona ombilicului până la gât (zona mediană). Lăţimea maximă se înregistrează la umeri, unde sunt şi doua mici găuri pentru prindere. Umărul drept este rupt din vechime,fiind de calitate bună, de culoare cărămizie. L = 4 cm; l (umeri) = 2,5 cm, l (bazin) = 1,5 cm; l(gât) = 0,8 cm. - protomă zoomorfă (de bovina) reprezentată pe un fragment ceramic, constituindu-se într-o toartă triunghiulară cu vârful în jos. În zona mediană, lateral are o străpungere care schiţează cei doi ochi. Colţurile triunghiului de sus sunt uşor arcuite, ca nişte coarne. Ceramica este cărămizie, fiind de calitate foarte bună, dar fără urme de pictură. L = 4,5 cm; l (latura superioara) = 4 cm; l (vf. jos) = 0,4 cm. - fusaiolă bitronconică din lut ars (m14/-0,6 cm), de culoare neagră, cu cioburi pisate în pastă. Partea inferioară şi superioară este plată, cu diametrul (median) al găurii = 0,8 cm; diametrul (exterior) = 2,2 cm. Zona mediană exterioară este lăţită printr-o creastă cu grosimea de 2 cm. Unelte şi arme din silex şi os: - gratoar dublu retuşat pe aşchie din silex de Prut de culoare neagră (S10 /m.9/-0,40 m) cu talonul înlăturat prin percuţie. Dispune retuşe fine şi semi-abrupte pe laturi şi părţile active uşor convexe. L = 2,5 l = 1,5 cm; - gratoar pe aşchie din silex de culoare neagră cu un accident petrogenetic spre talon. Este retuşat pe partea activă convexă şi lateral. (S11/m.8/-0,60 m); - aşchie din silex de Prut, calcinată de culoare albă cu retuşe laterale fine (m.9/Ş10 /-0,40 m). L = 2,5 cm, l = 1,5 cm; - fragment corn şlefuit, folosit probabil ca împungător (m.7/S10/-0,60 m) cu l = 7 cm, diametrul = 1,5 cm. - gratoar pe aşchie din silex de Prut, de culoare neagru-cenuşiu, cu accident petrogenetic pe latura stângă. Are partea activă convexă cu retuşe abrupte, iar lateral - dreaptă, retuşe fine până la tablou. Pe partea dorsală are o carenă pronunţată. L = 3,5 cm; l = 2 cm; gr. = 0,7cm. - nucleu atipic aşchiat (m.12/-0,40 m) cu urme de accident petrogenetic şi pigmentaţii albicioase. Pe o parte se păstrează urme de rulare. L = 4,5 cm; l = 3,5 cm; gr.= 2 cm. - lama retuşată (m.9/-0,70 m) pe ambele laturi, de culoare alb-cenuşie, cu carena desprinsă pe un plan de clivare. Pe partea ventrală este vizibil bulbul de percuţie şi undele de şoc. Retuşele sunt semi-abrupte şi mici. L = 7,2 cm; l(max.) = 2,5 cm. - corn de os de bovină (m2/-0,60 m), şlefuit la partea superioară (vârf) cu urme fine de prelucrare. Piesa se păstrează de la vârf până în zona de inserţie în craniu. Cornul "îmbrăcat" cu o pojghiţă subţire de cortex ce se îngroaşă înspre partea inferioară. În zona superioară este uşor arcuit. L = 17,5 cm; diametrul(inserţie) = 3 cm. - microlamă din silex (m.6/-0,70 m) de culoare cenuşie, cu talon mic, cu urme de uzură pe ambele laturi, fiind semitransparent şi cu carena mediană. În secţiune este triunghiulară. L = 2 cm; l = 1 cm. - lama-burin (m.14/-0,80 m), cu retuşe pe latura dreaptă, cu desprindere la partea activă superioară, cu urme de uzură pe partea stângă. Este de culoare alb-maronie semitransparentă, fiind lucrată dintr-un silex de Prut. Prezintă o curbură uşoară în zona mediană. L = 5 cm; l = 1,6 cm. - gratoar dublu pe aşchie din silex (m.11/-0,80 cm) de culoare cenuşie, cu talonul preparat şi retuşat. Pe laturi şi părţile active are retuşe continuii, iar carena a fost dislocată prin desprindere. Cele două părţi active sunt aproximativ convexe, iar pe partea ventrală sunt vizibile undele de şoc. L = 5 cm; l = 3,2 cm. - vârf de săgeată şlefuit şi retuşat, din silex de Prut, de culoare alb-maronie, fin preparat pe ambele feţe cu retuşe uneori solzoase. În zona de inserţie în materialul lemnos sau os, a fost preparat atent prin subţiere. Partea activă este ascuţită. L = 2,5 cm; l (inserţie) = 1 cm. - râşniţă cvasi-pătrată (m.5/-0,60 m) din gresie dură, înroşită, cu albiere mediană. Piesa a fost folosită iniţial ca râşniţă, ca apoi să fie refolosită ca suport de vatra de foc. L = 24 cm; l = 22 cm; gr. = 3,5 cm; albiere = 1,5 cm. În concluzie în cadrul campaniei 2010, prin decopertarea celor 3 secţiunii (Ş9, S10, S11) au fost surprinse locuinţele descoperite parţial încă din 2006, 2008, 2009. Una dintre ele dispunea de vatra de foc (S9), iar sub locuinţa cucuteniană o groapă de fundare. Au mai fost descoperite şi alte gropi menajere atât din nivelul cucutenian cât şi din nivelul contemporan cu materiale specifice epocilor istorice. În S11 a apărut un nou mormânt aparţinând culturii Noua (m.19) cu inventarul obişnuit: ulcică şi râşniţă de mână, iar la marginea locuinţei cucuteniene din aceeaşi secţiune spre ENE o râşniţă masivă cu albire pronunţată.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO