.
Adamclisi | Judeţ: Constanţa | Punct: Abrud, Adamclisi, Zorile, Işpanaru, Şipote | Anul: 2010
Anul:
2010
Epoca:
Hallstatt;Latene;Epoca romană timpurie (sec. I - III);Epoca romană târzie (sec. IV - VIII);Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Categorie:
Alimentare cu apă şi drenaj;
Civil;
Religios, ritual şi funerar
Județ:
Constanţa
Localitate:
Adamclisi
Comuna:
Adamclisi
Punct:
Abrud, Adamclisi, Zorile, Işpanaru, Şipote
Toponim:
Tropaeum Traiani territory
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Olariu Cristian Facultatea de Istorie, Universitatea București
Raport:

Cercetări de teren în Adamclisi şi aria înconjurătoare Ca urmare a colaborării cu Institutul de Memorie Culturală (cIMeC), în cursul campaniei desfăşurate în perioada august-septembrie 2010 s-a continuat cartarea şi înregistrarea punctelor de interes arheologic din teritoriul comunei Adamclisi, jud. Constanţa. Pentru documentare au fost folosite informaţiile existente în Repertoriul Arheologic Naţional şi hărţ...i ale regiunii cercetate după cum urmează: - Hărţi sovietice militare editate în perioada 1972-1983, sc. 1:50.000; - Harta topografică a României, editată în 1982, sc. 1:25.000; - Plan de tragere pentru zona Adamclisi, realizat de Serviciul Geografic al Armatei, editat în 1929, sc. 1:20.000; - Plan de tragere pentru zona Aliman, realizat de Serviciul Geografic al Armatei, editat în 1928, sc. 1: 20.000; - Harta militară austro-ungară, editată în 1910, sc. 1:200.000; - Imagini prin satelit furnizate prin intermediul aplicaţiei Google Earth. Au fost făcute cercetări de teren în teritoriile localităţilor Abrud, Adamclisi, Şipote, Zorile. La acestea se pot adăuga cele din zonele Ispanaru/Cucuruz şi Valea Polucci (între localităţile Urluia şi Aliman). Abrud În timpul cercetării efectuate în şi în jurul localităţii Abrud, au fost identificate mai multe fragmente de tubuli de apeduct turcesc (AA1). În localitate, au fost identificate fragmente ceramice din felurite perioade – Hallstatt (AB1), Latène (BA1) şi romane târzii (AB1-2). Punctele AB3-5 corespund unei clădiri de formă rectangulară cu dimensiunile 52 x 22 m. Încă mai sunt vizibile fundaţiile de piatră ale clădirii, iar în apropiere au fost descoperite mai multe fragmente ceramice de factură romană târzie. Încă nu este clar dacă această fundaţie aparţine unei clădiri moderne (care însă nu apare marcată pe hărţile avute la dispoziţie) sau uneia antice. De asemenea, la cca. 800 m N de punctul BA1 şi 400 m V de Movila lui Agap, au fost descoperite mai multe fragmente ceramice aparţinând unor amfore romane târzii, împrăştiate pe o suprafaţă de cca. 600 m2. Adamclisi În apropiere de Adamclisi, în punctul numit „Mina Nouă”, a fost descoperită o structură rectangulară cu fundaţie de piatră (MN1-4), cu dimensiunile 40 x 27 m. În apropierea acestuia se găsesc urmele unui apeduct tip canalis structilis, deja cercetat pe alocuri de către Al. S. Ştefan1 (A1-3). De asemenea, în proximitatea acestei structuri au fost descoperite mai multe fragmente ceramice aparţinând epocii romane târzii. La NV de Adamclisi, în stânga şoselei Constanţa - Ostrov, pe un platou surprinzător de asemănător cu cel pe care se găseşte cetatea Tropaeum Traiani, au fost descoperite numeroase fragmente ceramice de epocă romană târzie (AD1-3). În aceeaşi zonă se găseşte şi un tumul, din păcate cercetat ilegal în epoca modernă (TTA4). Tot în apropierea cetăţii Tropaeum Traiani, pe panta de V a Platoului Est, a fost înregistrată aşezarea medievală timpurie identificată şi cercetată de Dr. Mihai Ionescu în 20052 (TTE1-2). La ieşirea dinspre Constanţa, în apropierea intersecţiei cu drumul spre monumentul triumfal, a fost înregistrată necropola de epocă Latène menţionată în RAN, cu codul 60892.08 (AN1). Ispanaru/Valea Polucci La N de actuala localitate Urluia se găseşte Valea Polucci, parte a complexului de văi care uneşte Dunărea cu litoralul. În această zonă, bogată în situri arheologice (unele dintre ele deja identificate de către Mihai Irimia3), au fost descoperite în mai multe puncte fragmente ceramice Latène şi romane târzii (ISPT1, VP1-3), confirmând astfel cercetările de teren anterioare. În special în punctul VP3, unde au fost descoperite fragmente ceramice Latène şi romane târzii, coroborarea cu informaţiile din imaginile aeriene avute la dispoziţie duce la presupunerea (care, sperăm că va fi confirmată în cercetări ulterioare) existenţei unei aşezări importante romane târzii. Aceasta ar avea dimensiunile de 380 x 140 m, fiind de formă rectangulară. Inclusiv apeductul identificat în 20054, a cărui completare a fost identificată şi înregistrată (ISP1-3) ar avea legătură cu această aşezare, dată fiind orientarea sa în această direcţie. Şipote În împrejurimile localităţii Şipote, au fost cartaţi 3 tumuli (TS1-3) şi au fost descoperite mai multe fragmente ceramice de epocă Latène şi romane târzii (ST1). Zorile În şi în împrejurimile localităţii Zorile au fost identificate mai multe puncte de interes arheologic. Astfel, în zona cişmelelor satului, au fost descoperite fragmente ceramice aparţinând mai multor epoci: Latène, elenistică şi romană târzie (Z1-6). Dintre acestea, informaţii suplimentare au oferit punctele Z1-2, unde au fost identificate elementele unei fundaţii de piatră (este încă neclar dacă această fundaţie este antică sau modernă) şi Z4, unde, într-o alunecare de mal, a fost identificat, alături de fragmente ceramice Latène şi romane, un nivel de călcare la -1,20 m faţă de cel actual. A fost, de asemenea, înregistrat un tumul (TZ1), iar în punctul numit de localnici „La Albeală”, aflat la cca. 1,5 km S de localitate, au fost descoperite mai multe fragmente ceramice de epocă medievală timpurie (Z8-10). Nu în ultimul rând, la cca. 100 m N de cişmeaua Ghiolpunar, au fost identificate fragmente ceramice de epocă Latène şi romane târzii.

English Abstract:

Archaeological field investigations in Adamclisi and the surrounding area
Following the collaboration with the Institute for Cultural Memory (cIMeC), during the campaign conducted in August – September 2010, we continued the mapping and recording of the archaeologically relevant sites on the territory of the commune of Adamclisi, Constanţa county. The documentation was founded upon the existing data on the investigated area. We conducted field surveys in the territories of the localities: Abrud, Adamclisi, Şipote, and Zorile. Mention should be made also of the areas of Ispanaru/Cucuruz and Polucci Valley (between the localities of Urluia and Aliman).
During the investigations we identified over 30 sites, several fragments from the Turkish and Roman aqueduct pipes, sherds from various periods - Hallstatt, Latène, Roman, late and early medieval period, as well as construction foundations and tumuli.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO