.
Turda | Judeţ: Cluj | Punct: Dealul Cetăţii | Anul: 2011
Anul:
2011
Epoca:
Epoca romană timpurie (sec. I - III)
Perioade:
Epoca romană
Categorie:
Apărare (construcţii defensive)
Tipuri de sit:
Castru
Județ:
Cluj
Localitate:
Turda
Comuna:
mun. Turda
Punct:
Dealul Cetăţii
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Bărbulescu Mihai Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca
Blaga George-Dragoş Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca
Dan Matei Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca
Fabian Istvan Universitatea "Petru Maior", Târgu Mureş
Fodorean Florin Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca
Huszarik Pavel Liceul Nădlac
Nemeti Irina Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca
Nemeti Sorin Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca
Pîslaru Mariana Muzeul de Istorie Turda
Cod RAN:
Raport:

În anul 2011 cercetările au continuat în curtea clădirea comandamentului (principia), finalizându-se astfel acest obiectiv şi s-au cercetat spaţii din cazarma I a cohortei miliaria şi a porticului dintre cazarma III şi cazarma IV. Cercetarea în suprafaţă a curţii clădirii comandamentului în această campanie s-a desfăşurat pe latura sud-estică, prin două suprafeţe: S07 (3 x 20 m) şi S08 (3 x 20 m). În cohors m...iliaria au fost practicate şase secţiuni (orientate est-vest şi nord-sud) : S01 (3 x 10 m), S02 (1 x 5 m), S03 (1 x 5 m), S04 (1 x 5 m), S05 (2 x 5 m) şi S06 (2 x 5 m). Între suprafeţe s-au lăsat martori de 0, 50 m. S-a dezvelit o suprafaţă totală de 185 m², cu o adâncime medie de cca. 0, 80 -1 m. Situaţiile arheologice (stratigrafia amenajări pavajului curţii clădirii comandamentului; zidurile de compartimentare în contubernia în cazarma I sau pilonii de la porticul din cohors miliaria etc. şi intervenţii medieval-moderne surprinse în unele spaţii cercetate) vor fi prezentate în cele ce urmează : Prin cele două suprafeţe S07 şi S08, orientate nord-sud cu dimensiunile de 3 x 20 m practic s-a finalizat cercetarea curţii clădirii comandamentului (principia). Prin aceste suprafeţe s-a constatat stratigrafia generală, similară cu stratigrafia generală din această zonă, cu două niveluri de amenajare a pavajului. S08/2011. Şi în această secţiune lespezile din calcar, ce constiutuiau al doilea nivel de călcare din curte, au fost complet dizlocate prin răscolirilor din epocile medieval-moderne. De altfel, primul nivel de amenajare al curţii cu cărămizi, a fost complet dezafectat de romani în suprafeţele cercetate, în momentul repavării curţii (probabil sub Septimius Severus) cu dale de calcar de Podeni sau de Sănduleşti. Şirul de gropi surprinse în jumătatea nordică a curţii, la partea superioară a nivelului de infrastructură a ultimului pavaj, sunt complet absente în secţiunile cercetate în campania din 2011. Materialul arheologic descoperit este foarte sărăcăcios: un mic fragment dintr-o lorica squamata (solzi prinşi intre ei) s-a găsit în capătul sudic al S07, la - 0,65/0,75m; sporadice fragmente ceramice, bucăţi de plumb, sticlă, un tondel m.onetar şi fragmente turnate din bronz aurit, probabil dintr-o statuie de mari dimensiuni. Cohors I miliaria - latus praetorii dextrum Identificarea şi delimitarea planimetriei cazărmilor din cohors I miliaria a survenit în cadrul cercetărilor arheologice prin campaniile din anii 1990-1992, prin executarea secţiunilor "A, B, C, D" şi "E" şi a unor casete. Prin secţiunea A/1990, orientată nord-vest/sud-est în latus praetorii dextrum a castrului Legiunii V Macedonica s-au surprins cazărmile I-IV dispuse paralel cu clădirea comandamentului. Cazărmile erau compartimentate în contubernia, după cum sunt dispuse zidurile cercetate sau urma acestora, iar între cazarma I-II şi între cazarma III-IV s-au identificat drumurile de acces (delimitate printr-un strat de pietriş aluvionar), ce comunică direct cu via principalis. Cel mai amănunţit a fost cercetată cazarma IV, care se compune din 12 contubernia (denumite camerele A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L şi M), mărginită de un portic spre cazarma III. În cadrul cercetărilor din 2011 s-au executat şase secţiuni în acest areal, în vederea completării planimetriei cohortei I miliaria. S01/2011. Dimensiuni: 3 x 10 m. Orientare: nord-sud, trasată la nord de cazarma IV, în dreptul camerei C. Stratigrafie: 1. Humus modern (0/-0,20 m). 2. Nivel de dărâmătură medieval-modern (-0,20/-0,35 m) : pământ negru afânat cu material tegular (ţigle, cărămizi), piatră etc. 3. Nivel de locuire (-0,35/0,55 m) delimitat prin pământ gri-gălbui tasat, ce reprezintă depunerea în epoca romană în interiorul camerei A. Între m 7,20 şi m 7,65 nivelul de locuire roman este tăiat de o groapă modernă (adâncă de -0,50 m). 4. Pământ negru, steril arheologic (-0,55/-0,70 m). 5. La m 8,25 în pământul steril se delimitează o lentilă de mortar (-0,60/- 0,65 m), ce reprezintă nivelul de construcţie a zidurilor. Prin secţiunea S01/2011, carourile 5-10, a fost dezvelit parţial interiorul unei barăci (camera A şi camera B), respectiv două interioare de contubernia din cazarma III. Zidul sudic al cazărmii, orientat est-vest, are o grosime de cca. 0,50/0,60 m şi este construit în opus incertum din calcar de Sănduleşti. Se păstrează pe o înălţime de 0,50 m (trei asize de piatră). Zidul de compartimentare cu un traseu neregulat şi lat de 0,50 m, este construit din piatră de calcar cu mortar, având şi fragmente tegulare, chiar la bază (material refolosit). În camera A s-au găsit fragmente ceramice romane, obiecte din fier şi bronz, sticlă, piese de echipament militar şi o monedă din bronz cu patru stindarde legionare emisă de Nicaea (avers ilizibil). O bază de coloană de formă paralelipedică (0,85 m x 0,57 m x 0,30 m), aşezată pe un pat de calcar sfărâmat, descoperită în această secţiune la 2,85 m de zidul sudic al camerelor A, B, indică existenţa porticului pe latura sudică a cazărmii III. Deschiderea porticului era de 10 pedes. S-au găsit mai multe fragmente din fusuri de coloană din calcar, probabil de Podeni şi alte materiale arheologice: un mortarium fragmentar, sticlă şi material tegular. S02/2011 - S03/2011. Dimensiuni: 1 x 5 m. Orientare nord-sud, respectiv est-vest. Secţiunile au fost deschise pe latura nordică a cohortei I miliaria.La vest de S03 s-au practicat alte trei secţiuni (S04-S06), orientate est-vest, prin care s-au surprins zidurile de compartimenatre în contubernia din cazarma I, şi s-a cercetat interioarele camerelor A, B şi parţial C. S04/2011. Dimensiuni: 1 x 5 m. Orientare: est-vest. Spre centru secţiunii, între m 1,90 şi m 2,40, la - 0,70 m s-a intersectat urma unui zid scos, orientat nord-sud, lat de 0,50 m. Aşa cum se observă pe planul general al cazărmii cohortei I miliaria, în această secţiune s-a intersectat zidul estic al cazărmii I. Între m 4,40 şi m 5, la -0,90 m apare o platformă din piatră de carieră, aşezată direct pe pământul steril. Stratigrafie: 1. Humus modern (0/-0,35 m). Obs.: grosimea humusului modern variază în această zonă, datorită pământului rezultat şi depozitat în urma cercetărilor din 1992. 2. Nivel de dărâmătură a construcţiei şi depunere medieval-modernă (-0,35/-0,55 m). Pământ negru sfărâmicios cu piatră măruntă şi fragmente de ţiglă. 3. Nivel de cultură în camera A (-0,55/-0,75/0,80 m). Pământ gri-gălbui cu material arheologic (fragmente ceramice, ţigle, piese din fier etc.). 4. Nivel de demolare-amenajare a edificiului din prima fază de funcţionare (-0,80/-0,90 m). Pământ negru cu pigment de zgură de fier şi materiale arheologice (ceramică fragmentară, piese din bronz şi fier). Acest nivel de cultură este tăiat de groapa de implantare a zidului de delimitare a încăperilor cazărmii I din faza a II-a. S05/2011. Dimensiuni: 2 x 5 m. Orientare: est-vest. În caroul 1 pe toată lăţimea secţiunii, pe cca. 40-50 m lăţime apare o platformă din piatră de carieră şi cărămidă aşezată direct pe pământul steril arheologic. Pe profilul nordic al secţiunii, între m 2,30 şi m 2,80, la - 0,60 m se conturează un zid lat de 0,50 m, fiind complet dezafectat spre centrul spaţiului cercetat. Zidul orientat nord-sud, aflat la 5,30 m faţă de urma zidului scos din S04, delimitează camerele A şi B. În colţul nord-vestic, la -0,80 m s-a surprins urma unei platforme de piatră de carieră. Stratigrafie: 1. Humus modern (0/-0,15 m). 2. Dărâmătură medieval-modernă (-0,15/-0,35 m). Pământ negru-cenuşiu cu fragmente de ţiglă şi piatră. 3. Nivel de cultură roman (-0,35/-055 m). Pământ gri-gălbui lutos cu materiale arheologice (preponderent ceramică fragmentară). 4. Nivel de călcare din faza a II de funcţionare a edificiului (-0, 55/-0,60 m). Piatră mărunţită cu mortar ce delimitează podeaua din această fază. 5. Nivel de cultură a fazei I (-0,60/-0,80 m). Pământ gri-gălbui lutos cu materiale arheologice, cu pigment de zgură de fier şi cărbune, fragmente ceramice, fier. 6. Nivel de călcare din faza I de funcţionare (-0,80/-0,90 m). Se observă niveluri succesive de pigmenţi de fier şi cărbune, corespunzând nivelului de călcare marcat de platforma de piatră din colţul nord-vestic. Platforma şi lentilele succesive de zgură de fier şi cărbune marchează nivelul de călcare şi amenajare în camera B din faza I. Abundenţa fragmentelor din fier, a pieselor din fier şi bronz, a cantităţii mari de zgură de fier şi cărbune ne determină să presupunem funcţionarea unui atelier în această fază. Nu s-a surprins însă nici un zid care să delimiteze acest atelier. Dar aşa cum se prezintă stratigrafia, rezultă că spaţiul a fost nivelat şi amenajat succesiv, iar zidul dintre camera A şi B taie nivelul de locuire (atelierul ?) din faza I. S06/2011. Dimensiuni: (2 x 5 m). Orientare: est-vest. Pe profilul nordic al secţiunii, între m 2,70 şi m 3,25 (dinspre est spre vest), la - 0,45 m s-a surprins zidul de compartimentare a camerelor B şi C, construit din piatră de calcar şi mortar, fiind orientat nord-sud şi având o lăţime de 0,60 m, păstrându-se pe toată lăţimea secţiunii. Stratigrafia în camera B (pănă la zid) este similară celei descrise pentru S05, fiind foarte bine vizibile cele două faze de funcţionare a construcţiei. Platforma din piatră, ce corespunde celui de al II-lea nivel de călcare, cu nivelările succesive a lentilelor de zgură de fier şi cărbune, s-a surprins în S06 în colţul sud-estic la -0,65 m. Spre deosebire de zidul de compartimentare din S05, dintre camerele A şi B, zidul dintre camerele B şi C a fost construit pe pământul steril. Pe profilul nordic, în interiorul camerei B, se observă că lentilele de zgură de fier şi cărbune ce indică funcţionarea unui atelier într-o fază anterioară, pornesc chiar de la limita acestui zid. Prin urmare, putem presupune că zidul din S06 delimita spre vest "atelierul", vizibil în jumătatea nordică a suprafeţelor cercetate (prin secţiunile S04-S06 s-a surprins partea centrală a acestor contubernia - A, B şi C). În marginea sudică, perpendicular cu zidul din piatră se constată urma unui perete din lemn (?) la - 0,85 m (aşezat pe solul steril arheologic), delimitat prin amprentă gălbuie din lut, lat de 0,45 m. În jumătatea vestică a secţiunii, în camera C se conturează o stratigrafie diferită, indicând trei niveluri de locuire, amenajare cu pământ galben-lutos, dar absenţa lentilelor de zgură de fier şi arsură indică o altă funcţionalitate în această încăpere. Stratigrafie: 1. Humus modern (0/-0,25 m). 2. Nivel de dărâmătură medieval-modertnă (-0,25/-0,48 m). Pământ negru cenuşiu cu fragmente ceramice şi ţigle. 3. Nivel III de cultură (-0,48/-0,57 m). Pământ cenuşiu cu fragmente ceramice şi sporadice fragmente de zgură de fier. 4. Nivel III de amenajare (-0,57/-0,60 m). Lut gălbui cu pietre mici din calcar. 5. Nivel II de cultură (-0,60/-0, 70 m). Pământ cenuşiu -gălbui cu fragmente ceramice şi puţine fragmente din fier. 6. Nivel II de călcare (-0,70/-0,75 m). Lentilă de lut. 7. Nivel de cultură (-0,75/-0,85 m). Pământ negru cu bucăţi mici de zgură de fier. 8. Nivel I de călcare (0,85/-0,90 m). Pământ gălbui-cleios cu pigment calcaros. Acestui nivel îi corespunde nivelul de construcţie a zidului. 9. Nivel steril arheologic (-0,90/-1,05 m). Pământ negru- cenuşiu. Noile informaţii obţinute prin cercetarea din anul 2011, în completare la informaţiile anterioare (principia - 2008- 2010 şi cohors I mliaria - 1990-1992) au permis completarea planului cohortei I miliaria şi a clădirii comandamentului prin cercetarea exhaustivă a curţii acestui edificiu (respectiv al castrului legiunii a V-a Macedonica). În curtea din principia s-a confirmat existenţa a două faze de amenajare: faza I - amenajare cu cărămizi şi faza II - pavaj cu dale rectangulare din piatră de calcar. În ceea ce priveşte planimetria din cohors I miliaria, s-a înregistrat regularitatea compartimentărilor în contubernia între cazarma I şi IV şi mai multe faze de funcţionare în cazarma I. Prin descoperirea bazei de coloană s-a stabilit prezenţa porticului pe latura sudică a cazărmii III.

English Abstract:

The archaeological excavations in 2011 in the Roman military camp of Potaissa had as main objective the investigation of the court of the principia and of the centuria of the cohors milliaria. The research continued in the Eastern part of the court of the _principia_ court where we opened two trenches. In the area of the cohors milliaria barracks were opened six trenches. The entire excavated area was of 185 m², at a medium depth of 0.80 -1 m. During the archaeological investigations made in 2011 there were discovered various artifacts: pottery, bronze fragments from statues, Roman coins, harness and military equipment pieces.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
INP
Limba:
RO