.
Adamclisi | Judeţ: Constanţa | Punct: Cetate | Anul: 2012
Anul:
2012
Epoca:
Epoca romană timpurie (sec. I - III);Epoca romană târzie (sec. IV - VIII)
Perioade:
Epoca romană;
Epoca romană târzie
Categorie:
Apărare (construcţii defensive);
Civil;
Domestic
Tipuri de sit:
Aşezare urbană;
Cetate
Județ:
Constanţa
Localitate:
Adamclisi
Comuna:
Adamclisi
Punct:
Cetate
Sector:
Sector Cartier romano-bizantin sud - Sector C2
Toponim:
Tropaeum Traiani
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Barnea Alexandru Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Căpiţă Carol Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Constantin Robert Muzeul de Arheologie "Callatis", Mangalia
Drăghici Filica Biblioteca Centrală Universitară, Bucureşti
Ionescu Mihai Severus Baza 90 Transport Aerian Otopeni
Ionescu Nicolae Alexandru Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Lungu Liviu Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Panaite Adriana Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Scurtu Florin Baza 90 Transport Aerian Otopeni
Şova Constantin Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Talmaţchi Gabriel Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Cod RAN:
Raport:

În perioada 13-25 august s-au continuat săpăturile în sectorul C2 (în partea de sud a Cetăţii), prin deschiderea a două noi secţiuni (S4 şi S5), paralele cu primele trei şi la sud de ele, de aceeaşi lăţime (2 m) şi de lungime 16.50 m, păstrând martorii de câte 1 m. Astfel, am descoperit un zid de piatră, aproximativ paralel cu zidul de sud al clădirii vecine (cercetată în campanile trecute) şi foarte apropiat, ...construit tot din piatră (calcar cochilifer) legată cu mortar. Zidul (păstrat până la înălţimea de 0.30-0.40 m) a fost la fel de îngrijit construit. Piatra este mijlocie, până la dimensiuni de 0.30/0.45 m, iar mortarul prezintă în componenţă fragmente mici de ceramică. Zidul are lăţimea de 0.70-0.77 m. După toate indiciile, zidul (fragmentul de zid) este contemporan clădirii învecinate şi, probabil, era continuat de altele, perpendiculare, în partea de sud (sectorul săpăturilor din anii ’60-’70 ai secolului trecut). Abia cercetările viitoare vor face lumină în problema celor doua clădiri.

English Abstract:

The archeological research in sector C of the Roman-
Byzantine quarter, in the southern part of the city Tropaeum Traiani, has occasioned the opening of four new sections (Cs17, Cs16A, S4 and S5). These were made in the area of the domus that was discovered since 2008, and other buildings located either east or west of it. The data collected were particularly high for both architectural and topographic analysis of the neighborhood, and by the discoveries of archaeological objects; pottery, lithic and metal, most of them whole
or that can be reunifi ed. Also, it was opened a new area for research on the secondary street of the city (cardo). Research continues to achieve all desired goals.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
INP
Limba:
RO