.
Râşnov | Judeţ: Braşov | Punct: Grădişte, Erdenburg | Anul: 2012
Anul:
2012
Epoca:
Epoca romană timpurie (sec. I - III)
Perioade:
Epoca romană
Categorie:
Apărare (construcţii defensive)
Tipuri de sit:
Castru
Județ:
Braşov
Localitate:
Râşnov
Comuna:
or. Râşnov
Punct:
Grădişte, Erdenburg
Toponim:
Cumidava
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Bauman Ionel Muzeul Judeţean de Istorie Braşov
Coşuleţ Stelian Muzeul Judeţean de Istorie Braşov
Dumbrăveanu Traian Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca
Mitar Cristina Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva
Petculescu Liviu Muzeul Judeţean de Istorie Braşov
Poltorak Darren ArchaeoTek, Canada
Ştefănescu Radu Muzeul Judeţean de Istorie Braşov
Cod RAN:
Raport:

Campania din anul 2012 finanţată de Consiliul Judeţean Braşov s-a desfăşurat în perioada 1 iulie – 31 august şi a urmărit continuare cercetărilor începute în 2006 în zona barăcilor din praetentura sinistra a castrului Cumidava1. În această campanie au participat, pentru al treilea an consecutiv, un număr de 11 voluntari ai organizaţiei Archaeotek din Canada (Centre de Recherches et techniques Archéologiques), ...în baza contractului de colaborare încheiat între respectiva organizaţie şi Muzeul Judeţean de Istorie Braşov. Ca şi în campaniile precedente, voluntarii provenind din ţări diferite au fost coordonaţi de către lectorul universitar, arheolog, Darren Poltorak. În acest an, ca şi in toate campaniile începând din 2006, s-a lucrat în suprafeţe cu dimensiunile standard de 6 x 4 m, despărţite de martori cu lăţimea de 1 m. Voluntarii au lucrat, şi în această campanie, conform protocolului, într-un sector propriu, care a constat în cercetarea Sp.11. În această suprafaţă voluntarii au ajuns până la adânimea de circa 0,60 m, oprindu-se pe structura de pietre şi pietriş a drumului via principalis din cea de a doua fază constructivă a castrului. Dintre piesele descoperite menţionăm alături de o foaie de plumb,de dimesiuni considerabile reprezentând materie primă pentru producerea bronzului si 3 monede, printre care un denar de Domitian fleur de coin, provenind, în mod evident, dintr-un tezaur dispersat. Colectivul românesc de cercetare a deschis 7 noi suprafeţe marcate Sp. - 34, - 44, 17, 18. 19, -11,- 11 bis, a continuat săparea Sp. – 45 şi – 55 şi a demontat martorii dintre Sp. 4 şi 14, 6 şi 7, 7 şi -7, 8 şi -8. Suprafeţele 17, 18 şi 19 au fost dispuse în continuarea vechilor suprafeţe spre via principalis, suprafeţele -11 şi - 11 bis au ajuns chiar la via principalis iar suprafeţele - 34, -44, au fost plasate în laterală faţă de vechile suprafeţe înspre via sagularis. Suprafaţa – 55, intersectând agger-ul, a fost săpată până la temelia zidului de incintă. În suprafeţele Sp. 17, 18, 19 a fost dezvelită o parte din marginea dinspre vest a clădirii alungite cu un singur şir de camere a cărei funţionalitate precisă nu a putut fi incă identificată. În extremitatea sudică a Sp.17 şi cea nordică a Sp. 18 a fost surprinsă secţiunea oblică executată de N. Gudea. Camerele respective, de dimensiunile cunoscute din Sp. 16, 17, 18, intră in noile sectiuni cu 0,55 – 0,60 m plus temelia peretelui exterior din lemn, lată de 0,30 m. Dacă în Sp 17 intrările dinspre exterior in camere sunt de 0,35 şi 0,70 m spre capătul dinspre via principalis în Sp. 19, intrarea in clădire este de 1,90 m ceea ce marchează o schimbare a funcţionalităţii acestei din urmă camere. Tot în această din urmă suprafaţă, la exterior faţă de clădire, au fost surprinse urme ale prelucrării bronzului: creuzete şi bronz topit. În capătul de nord al Sp. 17, pe o distanţă de 2,10 m ,la – 0,30 m deci imediat sub pământul vegetal a aparut structură de pietre şi pietriş a unui drum paralel cu via principalis care împarte în două praetentura sinistra. Suprafeţele – 11 şi – 11 bis au surprins capătul dinspre interiorul castrului al barăcii de lemn având două contubernii pe lăţime. Ultimele contubernii au fost suprapuse de via principalis din cea de-a doua fază constructivă a castrului. În această zonă stratul cu depuneri de locuire al baracii este mult mai subtire decât în capătul acesteia dinspre via sagularis. În suprafeţele dispuse lateral faţă de vechile suprafeţe au fost descoperite temeliile ultimei barăci de lângă via sagularis. În Sp. – 45 la distanţă de 4,5 m de temelia de piatra a zidului de incintă din faza a doua a fost surprins un şanţ de fundaţie cu baza de pietriş care pare a reprezenta delimitarea aggerului. În martorii desfiinţaţi s-a descoperit continuarea temeliilor barăcilor de lemn identificate în suprafeţele aferente săpate şi s-au recuperat piese de inventar printre care solzi de lorica, un vărf de suliţă, unul de săgeată cu trei aripioare, o margică albastră şi o bulla de bronz. Materialul arheologic mobil descoperit în această campanie este deosebit de bogat. Astfel, pe lânga obiectele amintite, au apărut şi alte piese de echipament militar: vârf de bolţ, bilă de praştie, două fragmente de catarame rectangulare, aplică de centiron fragmentară, fragment de carabinieră de harnaşament, limbă de curea, pandantiv semilunar, aplică de curea în formă de migdală, fragment de aplică de harnaşament tăiată pentru a fi retopită şi reciclată. De asemenea sunt prezente şi fibule, una fiind emailată ca şi stilli. O serie de piese, bulla ce aparţinuse unui copil, ace de păr şi inel cu cheie feminine, dovedesc prezenţa în castru a civililor în secolul III. O piesă deosebită o reprezimtă o farfurie de sticlă din păcate fragmentară şi parţial calcinată decorată prin gravare cu reprezentarea lui Dionyssos. În această campanie au fost descoperite mai multe monede decât in toate cercetările de până acum, 44, dintre care 22 de denari într-un tezaur. Pentru prima dată au apărut şi geme, una nedecorată din nicolo şi una de carneol decorată cu stindarde, ce fusese montată într-un inel de aur. Dintre materialele post romane se remarca o gura de teacă medievală. În campania din 2013 se va continua cercetarea praetentura-ei sinistra prin deschiderea unor noi suprafeţe înspre latura de NV a castrului urmărindu-se dezvelirea unor părţi din barăcile situate la V de săpăturile anterioare şi până la via sagularis.

English Abstract:

The excavations in the praetentura sinistra of the Roman auxiliary fort Cumidava (Râşnov), started in 2006, continued in 2012. In this season of excavations we dug 7 new trenches of 6x4 m separated by one meter wide balks: Sp 17, 18 , 19, - 34, - 44, - 11, - 11 bis. We also continued the excavations of the older trenches – 45 and – 55 and of some of the balks between the trenches. In the areas Sp 17, 18 and 19 we uncovered the foundation trench of the western wall of the long building located in the eastern side of our excavation. In the trenches Sp – 11 and – 11 bis we discovered the contubernia of the southern end of the wooden barrack. The end of the barrack was superposed by the via principalis belonging to the second building period of the fort. In the areas Sp – 34, - 44 and - 45 we discovered the rooms of the barracks located between the wooden barrack already uncovered and via sagularis. The defensive wall of the second period fort was discovered in the trench – 55. In 2012 were discovered a lot of small finds among witch: 44 coins, 22 of them making a hoard of denarii, military equipment items – spear and arrow heads, a sling shot, two rectangular belt bronze belt buckles, one bronze belt plate, a crescent pendant, a harness loop – brooches, one of them enamelled, styli and a number of civilian objects – a bulla, hair pins and a key ring. For the first time we found two stone gems – one undecorated made of nicolo and one decorated with military standards, from carnelian. Besides the Roman items, was found a medieval bronze sheath fragment.

Note Bibliografice:

1. CCA 2007, p. 291 -292; CCA 2008, p. 256 – 257, pl. 56; CCA 2009, p. 185 – 186; CCA 2010, p. 109 -111; CCA 2011, p. 116 -117.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
INP
Limba:
RO