.
Adâncata | Judeţ: Suceava | Punct: Dealul Lipovanului | Anul: 2014
Anul:
2014
Epoca:
Neolitic, eneolitic, tranziţie la bronz
Perioade:
Eneolitic
Categorie:
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire;
Aşezare deschisă
Județ:
Suceava
Localitate:
Adâncata
Comuna:
Adâncata
Punct:
Dealul Lipovanului
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Aparaschivei Constantin Muzeul Bucovinei, Suceava
Mareş Ion responsabil Muzeul Bucovinei, Suceava
Cod RAN:
Raport:

Obiectivul cercetării arheologice: evaluarea arheologică, studii interdisciplinare, punerea în planul topografic a suprafeţelor investigate. Rezultatele cercetărilor arheologice: Pentru continuarea cercetărilor arheologice de la Adâncata - Dealul Lipovanului, care au debutat în 2013, în campania din 2014 au fost urmărite următoarele obiective: decopertarea spaţiului dintre S II / 2013 şi S III / 2013, a cupto...rului din S II / 2013 (carourile 27 - 28 - 29) şi cercetarea şanţului de apărare amplasat în capătul sudic al aşezării. Au fost trasate următoarele secţiuni: S V / 2014, pe direcţia SV 40° - NE 8°, paralel cu S II /2013, cu lungimea de 20 m şi lăţimea de 3 m. S VI / 2014, pe direcţia SV 40° - NE 8°, paralel cu S I /2013, cu martor intercalat de 0,50 m, cu lungimea de 20 m şi lăţimea de 1,5 m. S VII / 2014, pe direcţia SV 40° - NE 8°, paralel cu S VI, cu martor intercalat de 50 cm, cu lungimea de 20 m şi lăţimea de 1,5 m. S VIII / 2014, pe direcţia S - E, N - V, cu lungimea de 10 m şi lăţimea de 2 m, situată în capătul sudic al aşezării. Caseta 1 / 2014, pe direcţia SV 40° - NE 8°, cu lungimea de 2 m, lăţimea de 2 m şi adâncimea de 2 m. Stratigrafia: - 0 / -0,20 m, sol negru-cenuşiu (arabil, amestecat cu materiale arheologice Cucuteni A-B1, dislocate în urma arăturilor). - 0,20 / - 0,40 / -0,60, sol cenuşiu (stratul de cultură Cucuteni A-B1). - 0,60 / - 2,00 sol brun gălbui (steril arheologic). Cuptorul Între S V / 2014 şi S II / 2013, carourile 27 - 28 - 29, a fost deschisă Cas 1 / 2014, cu scopul de a descoperi integral un cuptor surprins parţial în campania arheologică din 2013. Acesta avea vatra albiată (concavă), construită pe structură lemnoasă, cu suprafaţa lutuită, arsă până la roşu, gri-cenuşiu, mozaicată de la arderea îndelungată. Cuptorul avea forma alungită, fiind construit de la nivelul de călcare preistoric, (-0, 35 m), prin săparea unei gropi alveolate în lutul galben, până la adâncimea de - 0,80 m, cu lungimea de 2,40 m şi lăţimea de 1,80 m. La partea superioară a cuptorului au fost descoperite două statuete antropomorfe, iar umplutura acestuia consta în câteva fragmente ceramice, piese de silex, oase calcinate de animale, chirpici cu impresiuni de nuiele şi lodbe de lemn, la bază fiind un strat consistent de cenuşă. După formă şi dimensiuni, acest cuptor de uz gospodăresc este singular până în prezent în cultura Cucuteni A-B1. Sub cuptor a fost descoperită Gr 1 / 2014. Groapa 1 / 2014 În S V / 2014 şi S II / 2013, între carourile 27-28-29 şi Cas 1 / 2014, a fost investigată o groapă de mari dimensiuni (3,10 m lungime, 1,8 m lăţime şi 1,00 m adâncime), umplută cu puţine fragmente de chirpic ars, numeroase fragmente ceramice, bucăţi mărunte de cărbune, cenuşă, numeroase vase întregibile pictate cu alb, roşu şi negru (forme preponderente: vase cu suport, pahare, amfore, vase binoclu, castroane, briquetage), trei statuete antropomorfe, două piese de lut ars (jetoane), râşniţe, numeroase resturi osteologice de animale (bour, vită domestică, cerb, cal, porc domestic şi sălbatic, oaie, capră, câine) şi de om (a fost descoperit un fragment de femur uman). Groapa 2 / 2014 În S V / 2014, între m 34,20 şi m 35 de la - 0,50 la - 0,68 m, a fost cercetată o groapă în a cărei umplutură au fost descoperite un vas întregibil, un topor de piatră, o lamă de silex, oase, chirpic, cărbuni şi cenuşă. Groapa 3/2014 Între S V / 2014 şi S II / 2013 a fost surprinsă o groapă de mici dimensiuni, între m 33,55 şi m 34,10, săpată de la - 0,45 m până la - 0,65 m în S V (în lutul galben), care avea în umplutură chirpic, cărbuni, cenuşă şi fragmente ceramice. Şi pe suprafaţa cercetată arheologic în anul 2014 a fost documentat un singur nivel de locuire din cultura Cucuteni, etapa A-B1. Câteva fragmente ceramice păstrează pictura cu negru-ciocolatiu pe fond alb, caracteristică stilului β1 şi δ1, roşu pe fond alb în stilul α2. De asemenea, a fost descoperit în Gr. 1 / 2014 un fragment ceramic decorat cu caneluri înguste şi adânci, pictat cu roşu pe fond alb. Materialele arheologice au intrat în colecţiile Muzeului Bucovinei şi includ piese unicat. Au fost recoltate probe de sol din cuptor, Gr. 1/2014 pentru analize antracologice şi sedimentologice.

English Abstract:

The excavations in the archaeological site of Dealul Lipovanului, located in the village of Adâncata, Suceava County, started in 2013, continued in 2014. In this season of excavations were dug four new trenchies, being discovered a very interesting archaeological materials: a large quantity of ceramic fragments, flint blades, stone axes, grinders and anthropomorphic statuettes. Among these discoveries we mention a hearth and under it a pit in which were found 3 fragments of anthropomorphic statuettes, flint blades, round pieces of burned clay with incised signs, various painted vessels. From the arheozoological analysis of the faunal remains, have been identified animal specimens like: bos primigenius, bos taurus, cervus elaphus, sus scrofa domesticus, sus scrofa ferus, ovis aries, capra hircus, equus caballus, canis familiaris and homo sapiens.

Bibliografie:

Crâşmaru Aristotel, Drăguşeni. Contribuţii la o monografie arheologică, Botoşani, 1977.


Cucoş Ştefan, Faza Cucuteni B în zona subcarpatică a Moldovei, BMA, VI, Piatra Neamţ, 1999.
Dumitrescu Vladimir, Probleme privind sincronismele unor culturi eneolitice, în SCIVA, 27, 3, 1976.
László Attila, Cercetări arheologice în aşezarea Cucuteni A-B de la Huşi, în ArhMold, IV, 1966.
Mantu Cornelia-Magda, Cultura Cucuteni. Evoluţie, cronologie, legături, BMA, V, Piatra Neamţ, 1998.
Mareş Ion, Metalurgia aramei în civilizaţiile Precucuteni şi Cucuteni, Suceava, 2012.
Mareş Ion, Aparaschivei Constantin, The foundation ditch of the settlement Cucuteni A-B1 from Adâncata - Dealul Lipovanului, Suceava County. The worship complex „The Goddesses from Adâncata”, în Ursu C. E., Ţerna S., ed., Anthropomorphism and symbolic behaviour in the Neolithic and Copper Age communities of South-Eastern Europe, Suceava, 2014.
Marinescu-Bâlcu Silvia, Bolomey Alexandra, Drăguşeni. A Cucutenian Cummunity, Bucureşti, Wasmuth Verlag, Thübingen, 2000.
Markevici I. Vsevolod, Pozdnetripol’skie plemena severnoj Moldavji, Ştiinţa, Chişinău, 1981.
Monah Dan, Plastica antropomorfă a culturii Cucuteni-Tripolie, BMA, III, Piatra-Neamţ, 1997.
Monah Dan, Cucoş Ştefan, Aşezările culturii Cucuteni din România, Iaşi, 1985.
Movša G. Tatjana, Periodizacija i hronologija seredn’ogo ta pizdn’ogo Tripil’ja, în Arheologija, 5, 1972.
Niţu Anton, Formarea şi clasificarea grupelor de stil Cucuteni AB şi B ale ceramicii pictate Cucuteni-Tripolie, Iaşi, 1984.
Niţu Anton, Bazargiuc Violeta, Consideraţii cu privire la ceramica Cucuteni A-B pe baza descoperirilor recente, în ArhMold, IX, 1980.
Passek S. Tatiana, Periodizacija tripol’skih poselenji, în MIA, 10, 1949.
Petrescu-Dâmboviţa Mircea, Văleanu Mădălin-Cornel, Cucuteni - Cetăţuie. Monografie arheologică, BMA, XIV, Piatra-Neamţ, 2004.
Sorochin Victor, Aspectul regional cucutenian Drăguşeni-Jura, BMA, XI, Piatra Neamţ, 2002.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
INP
Limba:
RO