.
Măhăceni | Comuna: Unirea | Judeţ: Alba | Punct: Sit4 - Măhăceni 1 (Autostrada A10, Sebeş –Turda, lot 4, sit nr. 4, km 62+000–62+230) | Anul: 2014
Anul:
2014
Epoca:
Epoca bronzului
Perioade:
Epoca bronzului
Categorie:
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire;
Aşezare deschisă
Județ:
Alba
Localitate:
Măhăceni
Comuna:
Unirea
Punct:
Sit4 - Măhăceni 1 (Autostrada A10, Sebeş –Turda, lot 4, sit nr. 4, km 62+000–62+230)
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Colțeanu Petre SC Vanderley SRL
Damian Paul responsabil Muzeul Naţional de Istorie a României
Dan Matei Muzeul de Istorie Turda
Dumitraşcu Emil Muzeul Naţional de Istorie a României
Ene Irina Muzeul Naţional de Istorie a României
Groza Horaţiu Muzeul de Istorie Turda
Munteanu Florentin Muzeul Naţional de Istorie a României
Cod RAN:
Raport:

Cercetarea arheologică preventivă a fost efectuată pe baza autorizaţiei emisă de Ministerul Culturii , la solicitarea beneficiarului, respectiv SC PORR Construct SRL şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA, care realizează construcţia autostrăzii A10, sector Inoc – Turda / lot 4 (km 53+700–70+000). Terenul unde este poziţionat situl se află în proprietatea statului român, în extr...avilanul localităţii Măhăceni, com. Unirea, jud. Alba, mai exact la nord de pârâul Măhăceni, afluent vestic al pârâului Unirea şi DC 86. Cercetările arheologice cu caracter preventiv, desfăşurate în perioada 11 septembrie–13 octombrie 2014, au confirmat prezenţa potenţialului arheologic semnalat în urma diagnosticului arheologic efectuat în perioada iunie–iulie 2014, fiind identificate şi investigate exhaustiv 43 de complexe arheologice distribuite între km 62+000–62+230 ai viitoarei autostrăzi A 10, sector Inoc – Turda / lot 4 (km 53+700–70+000). Situl arheologic este situat pe primele două terase de pe partea stângă a pârâului Măhăceni, perpendicular pe traseul autostrăzii, între km 62+000–62+230. Complexele arheologice aparţin perioadei târzii din epoca bronzului (cultura Noua) şi au fost identificate între km 62+000–62+110, respectiv pe prima terasă a pârâului Măhăceni. Pe a doua terasă, între km 62+150–62+230, a fost identificată o văioagă, orientată E–V, denumită convenţional Cx 12. În această zonă au fost trasate 10 unităţi de săpătură (S. 001–S. 008, S. 014–S. 015) ce au confirmat o nivelare a perimetrului în vederea utilizării agricole a terenului. Între km 62+110–62+150 este alfă panta ce face legătura între cele două terase. Prin patru unităţi de săpătură (S. 009, S. 024–S. 026) a fost cercetat şi acest perimetru. La limita de est a autostrăzii, în S. 009, au fost descoperite materiale arheologice rulate, în rest nu au fost identificate complexe arheologice. Între km 62+000–62+110 au fost descoperite complexe arheologice din epoca bronzului mijlociu (cultura Noua). Distribuţia spaţială a complexelor indică o poziţionare Est–Vest, între km 62+070–62+110, în partea de SE a autostrăzii (62+000–62+070). Pentru zona de SV cele şase unităţi de săpătură (S. 017–S. 023) nu au dus la identificarea de complexe arheologice. În partea de sud a sitului arheologic de la Măhăceni au fost cercetate locuinţe de suprafaţă, locuinţe incendiate, gropi cu resturi menajere, gropi cu depuneri rituale, gropi de par, un şanţ, în suprafeţele denumite convenţional S. 010–S. 013. Locuinţele incendiate cercetate (Cx. 3_S. 010, Cx, 6_S. 012, Cx, 19_S. 011, Cx. 23_S. 012, Cx. 27_S. 011, Cx. 30_S. 011, Cx. 35_S. 011, Cx. 36_S. 010, Cx. 37_S. 011, Cx. 38_S. 011, Cx. 43_S. 011) sunt orientate E–V. Umplutura acestora conţinea cenuşă, fragmente ceramice, chirpici, oase de animale şi utilaj litic fragmentar. De asemenea, s-au descoperit oase de animale prelucrate. Gropile (Cx. 1_S. 010, Cx. 2_S. 011, Cx. 4, S. 011, Cx. 5, S. 011, Cx. 22_S. 012, Cx. 29_S. 012, Cx. 31_S. 011, Cx. 32_S. 011, Cx. 33_S. 011) au în umplutura lor fragmente ceramice, oase de animale, chirpici, utilaj litic fragmentar. O excepţie o constituie Cx. 1. Acesta conţinea două vase (unul depus în altul), iar între acestea a fost descoperită o buclă de păr din bronz.

English Abstract:

The site was identified through the archaeological surveys in 2008, 2013 (a preliminary series on non-invasive surveys made by a team from MNUAI) and 2014 (a complete survey, including trial trenches, undertaken by a team form MNIR). The preventive archaeological investigations were made in autumn 2014, confirmed the presence of the archaeological vestiges, being identified 43 archaeological complexes. As a result was thoroughly investigated a large area (between km 62+000 and 62+230 of the future motorway A10: Sebeş – Turda). The investigated vestiges were traces of prehistoric structures (surface dwellings, dwellings set on fire, refuse pits, ritual deposition pits, poles pits, a ditch) can be assigned to the middle/late Bronze Age (Noua culture).

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
INP
Limba:
RO