.
Stejeriş | Comuna: Moldoveneşti | Judeţ: Cluj | Punct: Stejeriş 1 (Autostrada A10, tronson Inoc-Turda/lot 4, sit nr. 5, km 64+850–65+100) | Anul: 2014
Anul:
2014
Epoca:
Epoca bronzului
Perioade:
Epoca bronzului mijlociu
Categorie:
Domestic;
Religios, ritual şi funerar;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire;
Aşezare deschisă;
Structură de cult/religioasă
Județ:
Cluj
Localitate:
Stejeriş
Comuna:
Moldoveneşti
Punct:
Stejeriş 1 (Autostrada A10, tronson Inoc-Turda/lot 4, sit nr. 5, km 64+850–65+100)
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Cleşiu Sorin Muzeul Naţional de Istorie a României
Damian Paul responsabil Muzeul Naţional de Istorie a României
Dumitraşcu Emil Muzeul Naţional de Istorie a României
Munteanu Florentin Muzeul Naţional de Istorie a României
Petcu Radu SC Vanderley SRL
Cod RAN:
Raport:

Cercetarea arheologică preventivă a fost efectuată pe baza autorizaţiei emisă de Ministerul Culturii, la solicitarea beneficiarului, respectiv SC PORR Construct SRL şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA, care realizează construcţia autostrăzii A10, sector Inoc – Turda / lot 4 (km 53+700–70+000). Terenul unde este poziţionat situl se află în proprietatea statului român, în extra...vilanul localităţii Stejeriş, com. Moldoveneşti, jud. Cluj, mai exact la 3,10 km ENE faţă de satul cu acelaşi nume, căruia îi aparţine administrativ, la aproximativ 200 m vest faţă de DN 1, la 670 m N faţă de lacul Stejeriş şi a 1,25 km S faţă de lacul Bădeni. Cercetările arheologice cu caracter preventiv, efectuate în perioada august–septembrie 2014, de-a lungul a 3 săptămâni, au confirmat prezenţa potenţialului arheologic semnalat în urma diagnosticului arheologic efectuat în perioada iunie–iulie 2014, fiind identificate şi investigate exhaustiv 4 de complexe arheologice situate între km 64+900–65+000 ai viitoarei autostrăzi A10, sector Inoc – Turda / lot 4 (km 53+700–70+000). Săpătura arheologică a început prin trasarea de secţiuni în zona de nord în vederea delimitării sitului în această zonă. Pentru cercetarea exhaustivă, au fost trasate cinci suprafeţe în zona centrală, în general având 30 × 15 m, în vederea identificării şi cercetării complexelor arheologice. Aceste suprafeţe au acoperit integral zona de interes arheologic (S. 004–S006 şi S. 010–S. 011). Aici au fost descoperite două locuinţe de suprafaţă, o zonă de cult şi o groapă menajeră. Celelalte secţiuni (S. 001–S. 003, S. 007–S.009, S. 012–S. 015, S. 017–S. 026), precum şi o altă suprafaţă (S. 016) au acoperit întreaga zonă de interes cuprinsă între km 64+850–65+100. În aceste unităţi de săpătură nu au fost descoperite complexe arheologice. În urma acestor investigaţii, considerăm că autostrada a afectat limita estică a unei aşezări din epoca bronzului mijlociu (cultura Wietenberg). Complexele arheologice cercetate Cx. 1. Amenajare rituală ce a fost identificată în S. 004 (caroul 2–15/B-I) şi în S. 010. În centrul amenajării a fost cercetată o groapă. Aceasta a fost săpată într-un sediment lutos de culoare galben-brună. Forma acesteia în plan este circulară. Adâncimea la care a fost identificată groapa este de 0,60 m de la nivelul actualul nivel de călcare, iar adâncimea maximă finală este de 0,90 m. Dimensiunile generale ale complexului: diametru de aproximativ 1 m. Materialul descoperit în umplutura gropii este compus din ceramică (vase de mari dimensiuni decorate cu triunghiuri incizate şi decor meandric, ceşti cu toarta supraînălţată), chirpici (lipitură de perete sau vatră) şi o greutate din lut. Groapa este încadrată de cinci gropi de par, posibil de la piloni de susţinere ai unei construcţii de suprafaţă. Spaţiul amenajării este delimitat de trei pietre de mari dimensiuni, căzute pe o parte şi aşezate aproximativ în funcţie de punctele cardinale (N, E şi V). Cx. 2. Locuinţă de suprafaţă, situată în S. 005, caroul 1–5/G-J. Forma acesteia este dreptunghiulară, orientată aproximativ N–S. Adâncimea la conturare este de 0,90 m, de la nivelul actual de călcare, iar adâncimea maximă finală este de 1,60 m. Dimensiunile generale ale complexului: lungime – 10,5 m; lăţime – 7 m. Modul constructiv este alcătuit dintr-o structură de pereţi de chirpici cu gropi de par (şase gropi de par identificate) şi şanţuri de implantare pentru pereţi. În partea de SE a locuinţei este dispusă vatra păstrată fragmentar la nivelul amprentei termice. Umplutura locuinţei era compusă dintr-un sediment lutos de culoare neagră ce conţinea resturi de podea, fragmente ceramice, resturi de bârne arse, utiaj litic (râşniţe, lustruitoare) şi chirpici vitrifiat. Cx. 3. Locuinţă de suprafaţă, situată în S. 006, carou 5–10/B-E. Forma acesteia este dreptunghiulară, orientată aproximativ N–S. Adâncimea la conturare este de 1,50 m, de la nivelul actualul nivel de călcare, iar adâncimea maximă finală este de 1,90 m. Dimensiunile generale ale complexului: lungime – 10,5 m; lăţime – 7 m. Modul constructiv este alcătuit dintr-o structură de pereţi de chirpici cu gropi de par (cinci gropi de par identificate) şi şanţuri de implantare pentru pereţi. În partea de SE a locuinţei este dispusă vatra supraînălţată de la nivelul podelei. Umplutura locuinţei era compusă dintr-un sediment lutos de culoare neagră ce conţinea fragmente ceramice, utilaj litic şi chirpici vitrifiat. Cx. 4. Groapă de formă circulară situată în S. 005, caroul 6/H în proximitatea SE a locuinţei Cx2. Groapa a fost săpată într-un sediment lutos, de culoare galbenă, cu concreţiuni calcaroase, iar umplutura acesteia este compusă dintr-un sediment lutos de culoare neagră. Forma acesteia în plan este ovală, cilindrică. Adâncimea maximă a gropii este de 0,50 m de la nivelul de identificare. Dimensiunile generale ale complexului: diametrul de 1,65 m. Materialul descoperit în umplutură este compus din material ceramic, chirpici şi un vas de provizii ars secundar, depus in poziţie verticală, aproximativ în centrul gropii.

English Abstract:

The archaeological site Stejeriş 1, nr. 5, was identified in the summer of 2014, following archaeological diagnosis by a team of specialists from the MNIR. Preventive archaeological research took 3 weeks (August-September 2014) and confirmed the archaeological potential found between km 64+850 and 65+100 of the future motorway A10, Inoc – Turda sector/ lot 4 (km 53+700–70+000). There were identified and investigated exhaustively four archaeological complexes (two surface dwellings, a ritual structure/assemblage and a domestic pit), between km 64+900–65+000. These investigations concluded that the highway affected the eastern limit of a middle Bronze Age settlement (Wietenberg culture).

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
INP
Limba:
RO