.
Adamclisi | Judeţ: Constanţa | Punct: Cetate | Anul: 2013
Anul:
2013
Epoca:
Epoca romană târzie (sec. II-IV)
Perioade:
Epoca romană
Categorie:
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire
Județ:
Constanţa
Localitate:
Adamclisi
Comuna:
Adamclisi
Punct:
Cetate
Toponim:
Tropeum Traiani
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Barnea Alexandru responsabil Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Paraschiv-Grigore Eugen Marius Muzeul Naţional de Istorie a României
Scurtu Florin SC GEI PROSECO SRL, Bucureşti
Cod RAN:
Raport:

Sector B: Cercetarea arheologică a unor zone investigate anterior prin metode geofizice. Conform reperelor stabilite de dl. Ing. Scurtu şi a planului de încadrare realizat, anul trecut a fost trasată o secţiune SG-9, cu dimensiunile 32 x 2 m orientată N-S (pentru mai multe informaţii vezi CCA 2013 – campania 2012). Anul acesta secţiunea a fost prelungită la sud cu 3 m. În această suprafaţă nou deschisă s-a exca...vat până la o adâncime de cca. 2,2 m pentru a se observa până la ce adâncime merge fundaţia zidului de sud al edifi ciului din această zonă. Astfel s-a constatat că fundaţia merge până la adâncimea de cca. 1,8 m şi este realizată din piatră cu pământ (fi gura 1). În partea de nord a secţiunii SG-9, în carourile 14-15, au fost făcute şi anul acesta cercetări dar fără rezultate spectaculoase. O nouă secţiune denumită SG-10, a fost trasată în aceiaşi zonă, perpendicular pe SG-9, cu dimensiunile de 13x2m orientată E-V (fi gura 2). Aceasta a fost împărţită în 7 carouri în care s-au identifi cat următoarele: Caroul 1 – s-a cercetat zona până la o adâncime de cca. 1 m fără a se evidenţia un element constructiv care să fi e relevant. Sub nivelul vegetal există un nivel de dărâmătură format din pietre şi cărămizi ce provin de la edifi ciul din zonă. Carourile 2 - 3 – în nivelul vegetal a fost secţionat un zid de cca. 0,75 m. Zidul este construit din blochete de piatră legate cu pământ şi prezintă 5 asize. În partea de est a zidului la o adâncime de cca. 1,35 m se observă o plintă formată din blochete de dimensiuni mai mari. Carourile 4 - 5 – cercetarea a continuat până la o adâncime de cca. 1,2 m. Sub nivelul vegetal există un nivel de dărâmătură provenit de la distrugerea edifi ciului, nivel de dărâmătură ce stă pe un nivel de lut galben bine tasat. În această zonă a fost descoperit şi un chiup de dimensiuni relativ mari, păstrat fragmentar aproape de zidul de vest al edifi ciului. Se mai păstrează şi o mică porţiune dintr-un pavaj de blochete de calcar însă foarte fragmentat pe o lungime de cca. 0,80 m şi o lăţime de cca. 0,60 m. Zidul de vest are o grosime de cca. 0,75 m fi ind realizat din blochete de calcar legate cu pământ şi din el se păstrează 4 asize. În zona cuprinsă între cele două ziduri a fost descoperită o monedă de bronz emisă de Iustin II şi un fragment de statuetă de marmură. Carourile 6 - 7 – un strat consistent de dărâmătură. SG-11 s-a trasat perpendiculară pe SG-9 la 4 m est de aceasta, cu dimensiunile de 6 x 2 m (figura 3). În caroul 1, în nivelul vegetal s-a dezvelit un zid orientat N-S construit din blochete mari de calcar legate cu pâmânt. Zidul este format din 4 asize. Sub nivelul vegetal se află un strat de dărâmătură provenită de la acest zid iar sub acest nivel un strat de pământ galben bine tasat. În caroul 2, sub nivelul vegetal se află un nivel de dărâmătură cu multe fragmente ceramice de secol V-VI ce pot încadra cronologic faza constructivă secţionată de SG-10. SG-5 a fost prelungită în partea de nord pe o distanţă de 12 m. A fost descoperit un zid orientat E-V la o adâncime de cca. 0,80 m , însă foarte demantelat, precum şi o bucată dintr-o coloană şi o bază de coloană în poziţie secundară (fi gura 4 şi 5).

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
INP
Limba:
RO