.
Livezile | Judeţ: Alba | Punct: Baia | Anul: 1994
Anul:
1994
Epoca:
Epoca bronzului
Categorie:
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire
Județ:
Alba
Localitate:
Livezile
Comuna:
Livezile
Punct:
Baia
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Ciugudean Horia responsabil Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Cod RAN:
Raport:

Au fost efectuate săpături de salvare pe vârful dealului "Baia", situat spre vest de comuna Livezile (fostă Cacova), judeţul Alba. Săpăturile au fost determinate de identificarea în malul unei cariere de calcar a unui bordei parţial distrus, din groapa căruia a fost recoltat în anul precedent un interesant material ceramic de factură Coţofeni târzie. Pentru dezvelirea integrală a bordeiului a fost săpată o sup...rafaţă de 5 x 3 m., cu ajutorul căreia a fost identificată latura de vest şi colţul nordic al gropii bordeiului, restul fiind din păcate distrus de exploatarea anterioară a calcarului. Deşi, din punct de vedere stratigrafic au fost sesizate mai multe etape de umplere a bordeiului, materialul ceramic recuperat nu evidenţiează diferenţe notabile în funcţie de adâncime. Ceramica aparţine unei faze necunoscute până în prezent în cadrul culturii Coţofeni din Transilvania, ea caracterizându-se prin prezenţa masivă, alături de forme şi ornamente tipice Coţofeni III, a unor elemente de posibilă tradiţie Cernavodă II. Pe lângă bogatul material ceramic, din cuprinsul gropii bordeiului au fost recuperate şi câteva statuiete zoomorfe fragmentare, unelte din os şi câteva lame de silex. Cercetarea atentă a zonei a dus la identificarea câtorva terase amenajate artificial pe latura sud-vestică a dealului, un sondaj practicat pe una din terase permiţând surprinderea unui strat de cultură cu materiale asemănătoare celor din cuprinsul bordeiului. Ineditul aspectului cultural sesizat la Livezile, ca şi existenţa unor arii de locuire neafectate de exploatarea calcarului sau de lucrări agricole, deschid posibilitatea unor investigaţii arheologice mai ample în anul 1995.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO