.
Adamclisi | Judeţ: Constanţa | Punct: Cetate (Tropaeum Traiani) | Anul: 2019
Anul:
2019
Epoca:
Epoca romană timpurie (sec. I î.Hr. – I d.Hr.);Epoca romană târzie (sec. II-IV);Epoca migraţiilor (sec. IV-VI)
Perioade:
Epoca romană timpurie;
Epoca romană târzie;
Epoca romano-bizantină
Categorie:
Apărare (construcţii defensive);
Domestic
Tipuri de sit:
Locuire civilă;
Aşezare fortificată;
Aşezare urbană;
Cetate
Județ:
Constanţa
Localitate:
Adamclisi
Comuna:
Adamclisi
Punct:
Cetate (Tropaeum Traiani)
Sector:
Sector C
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Barnea Alexandru Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Constantin Robert Primăria Mangalia
Nicolae Alexandru Primăria Mangalia
Streinu Alina Muzeul Municipiului Bucureşti
Cod RAN:
Raport:

În luna octombrie a anului 2019 am executat Sondajul SG 14 Extindere Est, care a măsurat 8 m lungime şi 2 m lăţime, restrâns la 1 metru lăţime. Cercetarea arheologică a început de la zidul orientat N-S descoperit în campania din 2014 (CCA 2015 p. 17), surprins pe întreaga lăţime a secţiunii, construit din blocuri de piatră legate cu pământ. După îndepărtarea stratului vegetal (20 cm) s-a ajuns pe un nivel compa...ct de dărâmătură, compus din blocuri de piatră, dar mai ales din fragmente de materiale de construcţie. În dărâmătură se aflau şi fragmente de chirpici făţuit şi de la vase de stocaj (dolia).Printre materialul recuperat se numără două monede din bronz, fragmente de la vase de stocaj de dimensiuni mari (în special din partea estică a secţiunii) şi fragmente ceramice din perioada romană târzie, între care se remarcă fragmentele de la amfore de tip LR2 datate în secolul al VI-lea.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
INP
Limba:
RO