.
Turda | Judeţ: Cluj | Punct: Dealul Viilor - Cetăţii | Anul: 1983 - 1992
Anul:
1983 - 1992
Epoca:
Epoca romană timpurie (sec. I - III)
Categorie:
Apărare (construcţii defensive);
Civil
Tipuri de sit:
Castru
Județ:
Cluj
Localitate:
Turda
Comuna:
Turda
Punct:
Dealul Viilor - Cetăţii
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Bărbulescu Cornelia
Bărbulescu Mihai Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca
Cătinaş Ana Muzeul de Istorie Turda
Grec Marius Universitatea "Petru Maior", Târgu Mureş
Hopârtean Ana Muzeul de Istorie Turda
Husar Adrian Universitatea "Petru Maior", Târgu Mureş
Husarik Pavel Universitatea "Petru Maior", Târgu Mureş
Luca Claudia Muzeul de Istorie Turda
Ursuţ Dorin
Cod RAN:
Raport:

Castrul Legiunii V Macedonica; anii 169-271. Cercetări sistematice; 1983-1992; Cercetările dintre anii 1983-1992 reprezintă continuarea săpăturilor întreprinse la castrul roman de la Turda (Potaissa), începute în 1971. Obiectivele cercetate între 1983-1992 sunt următoarele: 1) Clădirea comandamentului (principia): dezvelirea laturii sudice, cu încăperile 15-28; dezvelirea laturii estice, cu intrarea în princ...ipia şi încăperile I. J. K, L, M, N, O, P; camerele 15-28 constituie depozitul de armament (armamentaria), camerele încălzite I - L erau utilizate drept officia, iar în camerele O şi P exista un depozit de amfore. Cercetări în curtea edificului. Basilica a fost cercetată în întregime, împreună cu tribunalul H. De remarcat numeroasele fragmente de inscripţii onorifice, pentru dinastia Severilor, descoperite în basilica. A continuat şi s-a încheiat decopertarea laturii vestice a clădirii comandamentului, cu sanctuarul castrului (A), tezaurul - aerarium (F), officia E', B', C', C şi E, precum şi coridoarele D şi D'. 2) Retentura; cercetări cuprinzând spaţiul neconstruit din spatele clădirii comandamentului precum şi sondarea unor cazărmi pentru cohortes quingenariae din retentura sinistra şi din retentura dextra. 3) Latus praetorii dextrum; s-a descoperit parţial cazarma cohortei I miliaria. 4) Latus praetorii sinistrum; continuarea cercetărilor la depozite pentru cereale (horrea). S-au executat lucrări de conservare la clădirea comandamentului, camerele 22, 23, 24, la latura estică, precum şi lucrări de întreţinere a conservării la porta decumana. Cercetările arheologice din campaniile 1983-1992 au dus la descoperirea unui material arheologic bogat: ceramică uzuală, opaiţe, ceramică de import (amfore şi terra sigillata), unelte şi ustensile din fier şi bronz, vase de sticlă, piese de armament şi echipament militar, greutăţi de cântar (pondera), fibule, podoabe, geme, monede, fragmente de statui imperiale, statuete de bronz, reliefuri de piatră, inscripţii onorifice; materiale arheologice aparţinând sec.IV-V şi VIII-X. M. Bărbulescu, Din istoria militară a Daciei romane. Legiunea V Macedonia şi castrul de la Potaissa, Ed.Dacia, Cluj-Napoca, 1987, 204 p.; idem, Les principia du camp legionnaire de Potaissa, în Akten des 14.Internationalen Limeskongresses 1986, in Carnuntum, Wien, 1990, p.821-831; idem, Das römische Legionslager von Potaissa, în Antike Welt. Zeitschrift für Archaeologie und Kulturgeschichte, 22, 1, Mainz, 1991, p.22-30; idem, Potaissa. Studiu monografic, Dissertationes Musei Potaissensis I, Turda, 1994, p.93-103. Materialele arheologice sunt depozitate la Muzeul de Istorie - Turda.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO