.
Păişani | Comuna: Stoin | Judeţ: Gorj | Punct: Cetate | Anul: 1983 - 1992
Anul:
1983 - 1992
Epoca:
Hallstatt;Latene
Categorie:
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire
Județ:
Gorj
Localitate:
Păişani
Comuna:
Stoin
Punct:
Cetate
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Calotoiu Gheorghe Muzeul Judeţean "Alexandru Ştefulescu" Gorj
Gherghe Petre Institutul de Cercetări Socio-Umane ``C.S. Nicolăescu-Plopșor``
Marinoiu Vasile Institutul de Cercetări Socio-Umane ``C.S. Nicolăescu-Plopșor``
Cod RAN:
Raport:

Aşezare fortificată; Hallstatt; Latene. Săpătură de salvare; 1986-1987; Petre Gherghe, Gheorghe Calotoiu, Vasile Marinoiu. S-a cercetat o cetate geto-dacică, dublu fortificată pe direcţia nord-sud. Au fost identificate 2 niveluri de locuire: primul aparţine unui orizont atribuit cronologic Hallstatt-ului mijlociu, iar cel de al doilea aparţine Latene-ului geto-dacic, care îşi face apariţia la începutul sec.IV a....Chr şi care se pare că sfârşeşete în sec.II a.Chr sau, cel mai târziu, la începutul sec.I a.Chr. S-a identificat zona fortificată şi s-a secţionat cea dinspre vest, care avea, în momentul cercetării, o lungime de cca. 80 m. S-a stabilit că era compusă din şanţ, val şi bermă. Totodată s-au identificat urmele unor locuinţe de suprafaţă şi s-a recuperat un interesant material ceramic lucrat numai cu mâna, din pastă fină şi mai puţin fină. Lipseşte ceramica grosieră. P. Gherghe, Thraco-Dacica, 8, 1987, 1-2, p. 139-143. Materialele sunt depozitate la Muzeul din Târgu Jiu.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO