.
Adunaţii-Copăceni | Judeţ: Giurgiu | Punct: La C.A.P, La porcărie, La vie, La pod, La livadă, Dăneasca | Anul: 1983 - 1992
Anul:
1983 - 1992
Epoca:
Epoca bronzului;Latene;Epoca migraţiilor (sec. III - VI);Epoca medievală timpurie (sec. X - XIII);Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Categorie:
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Adunaţii-Copăceni
Comuna:
Adunaţii-Copăceni
Punct:
La C.A.P, La porcărie, La vie, La pod, La livadă, Dăneasca
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Barbu Vasile Muzeul "Teoharie Antonescu", Giurgiu
Popa Traian Muzeul "Teoharie Antonescu", Giurgiu
Schuster Cristian Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Raport:

A."La C.A.P".; aşezare getică (sec.II-I a.Chr.); cult. Sântana de Mureş. Săpătură de salvare; 1988. S-au identificat materiale (ceramică, chirpic, unelte din fier) aparţinând civilizaţiei getice şi culturii Sântana de Mureş; nu au fost descoperite complexe de locuire. Materialul arheologic este depozitat la Muzeul judeţean Giurgiu. ... B."La porcărie"; aşezare, cult. Sântana de Mureş. Săpătură de salvare; 1988; Vasile Barbu, Cristian Schuster. Complexe descoperite: un cuptor de ars ceramică şi o locuinţă- atelier. Materialul arheologic este depozitat la Muzeul judeţean Giurgiu. C. "La vie"; aşezare, cult. Sântana de Mureş. Săpătură de salvare; 1988. S-a descoperit o locuinţă de suprafaţă. Materialul arheologic este depozitat la Muzeul judeţean Giurgiu. D. "La pod"; aşezări; cult. Sântana de Mureş; sec.XVIII. Săpătură de salvare; 1988. S-au identificat un strat Sântana de Mureş şi complexe din secolul XVIII. Materialul arheologic este depozitat la Muzeul judeţean Giurgiu. E. "La livadă"; aşezări; cult. Tei; cult. Dridu. Săpătură de salvare; 1988. S-au descoperit fragmente ceramice Tei III şi o locuinţă de suprafaţă Dridu. F. "Dăneasca"; aşezări; cultura Tei; sec.XVIII. Săpături de salvare; 1988; Vasile Barbu, Raluca Barac, Cristian Schuster. S-au descoperit complexe Tei IV şi din sec.XVIII. Materialul arheologic este depozitat la Muzeul judeţean Giurgiu.

Bibliografie:

V. Barbu, SympThrac, 6, Piatra Neamţ, 1988, p.173; 7, Tulcea, 1989, p.379-380; 8, Satu-Mare-Carei, 1990, p. 205-206. C. Schuster, Tr. Popa, Buletinul Muzeului judeţean "Teoharie Antonescu" - Giurgiu, I/1, 1995, p.40. Materialul arheologic este depozitat la Muzeul judeţean Giurgiu; C. Schuster, SympThrac, 7, Tulcea, 1989, p.236-237; idem, Analele Banatului, SN, 3, 1994, p.171-178; C. Schuster, Tr. Popa, Buletinul Muzeului judeţean "Teoharie Antonescu" - Giurgiu, I/1, 1995, p.31-33.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO