.
Schitu | Judeţ: Giurgiu | Punct: La Conac, Gura Despei, La Vie | Anul: 1983 - 1992
Anul:
1983 - 1992
Epoca:
Neolitic, eneolitic, tranziţie la bronz;Epoca bronzului;Latene
Categorie:
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Schitu
Comuna:
Schitu
Punct:
La Conac, Gura Despei, La Vie
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Barbu Vasile Muzeul "Teoharie Antonescu", Giurgiu
Popa Traian Institutul Român de Tracologie, Bucureşti
Schuster Cristian Institutul Român de Tracologie, Bucureşti
Raport:

A. "La Conac"; aşezari; cult.Boian; cult.Glina; cult.Tei; civilizaţia getică, sec.III-I a.Chr. Săpătură de salvare; 1990 S-au identificat complexe (locuinţe şi gropi) Glina şi getice şi fragmente ceramice răzleţe Tei III şi Boian. B. "Gura Despei"; aşezari; cult.Glina, cult.Tei. Săpătură de salvare; 1990; S-au descoperit mai multe complexe din Bronzul timpuriu şi getice. C. "La Vie"; aşezari; Bronz ...final (cult.Tei V + Coslogeni ?). Săpătură de salvare; 1990; S-a descoperit un complex (cenuşar?) din Bronzul târziu. Materialul arheologic este depozitat la Muzeul judeţean Giurgiu.

Bibliografie:

C. Schuster, Tr. Popa, Buletinul Muzeului judeţean "Teoharie Antonescu" - Giurgiu, I/1, 1995, p.26-28.


C. Schuster, Tr. Popa, Buletinul Muzeului judeţean "Teoharie Antonescu" - Giurgiu, I/1, 1995, p.28-30.
C. Schuster, Tr. Popa, Buletinul Muzeului judeţean "Teoharie Antonescu" - Giurgiu, I/1, 1995, p.41

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO