.
Vlădiceni | Comuna: Bârgăuani | Judeţ: Neamţ | Punct: Bâtca, Cânechişte, TârnaTâganului | Anul: 1983 - 1992
Anul:
1983 - 1992
Epoca:
Latene;Dacii liberi;Epoca migraţiilor (sec. III - VI);Epoca migraţiilor (sec. VII - XI)
Categorie:
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire
Județ:
Neamţ
Localitate:
Vlădiceni
Comuna:
Bârgăuani
Punct:
Bâtca, Cânechişte, TârnaTâganului
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Alexianu Marius Complexul Muzeal Judeţean Neamţ
Raport:

Aşezări, sec. II-III, sec. V-VII; mormânt getic, sec. V-IV a.Chr. Din depunerile şi complexele corespunzătoare orizonturilor cronologice menţionate, au fost recoltate ceramică autohtonă şi de import (din care se remarcă aprox. 40 de fragmente de amfore cu inscripţii), unelte, monede, resturi paleofaunistice ş.a. Săpături; 1985-1990;

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO