.
Sibiu | Punct: Oraşul medieval | Anul: 1983 - 1992
Anul:
1983 - 1992
Epoca:
Epoca medievală (sec. XIII -XVIII);Monumente - Restaurare
Categorie:
Apărare (construcţii defensive)
Tipuri de sit:
Fortificaţii
Județ:
Sibiu
Localitate:
Sibiu
Comuna:
Sibiu
Punct:
Oraşul medieval
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Beşliu Munteanu Petre responsabil Muzeual Naţional Brukenthal Sibiu
Raport:

Oraşul medieval. Cercetări sistematice şi de salvare; 1985-1992; A. "Primăria veche"; clădirea a fost asamblată între 1470 şi 1490. Rezultatele cercetării arheologice: a) s-au identificat urmele unor amenajări din sec.XIII-XIV: o construcţie din lemn cu podeaua adâncită în pământ şi resturile unui tipar pentru turnat clopote de biserică; b) cercetarea substrucţiilor aparţinând clădirii din sec.XV şi a unor c...onstrucţii anterioare; c) cercetarea unui spaţiu folosit drept crematoriu pentru ars gunoaie, din sec.XVII; d) stocarea unui număr apreciabil de forme ceramice sau din sticlă, aparţinând sec.XIII-XV şi sec.XVII-XVIII. P. Munteanu Beşliu, Th.Nägler, în Forschungen zur Volks-und Landeskunde, XXXII, 2, 1989, p.21-39. B. "Biserica Azilului"; biserică ridicată la sf.sec.XIII sau la înc.sec.XIV. Rezultatele cercetării: a) cercetarea fundaţiilor din piaţă, ale unei clădiri suprapuse de Biserica Azilului (Spitalkirche); b) identificarea în interiorul bisericii a trei pavaje suprapuse, toate din cărămidă; c) cercetarea urmelor unor construcţii exterioare bisericii, ridicate în sec.XV; construcţiile suprapun schelete umane depuse în gropi comune. C. "Biserica Minoriţilor"; corul bisericii a fost ridicat la sf.sec.XIII. Rezultatele cercetării: a) conturarea planului unui spaţiu, planificat ca o basilică cu 3 nave, dar finalizat cu 2 nave; b) raporturile dintre ziduri şi situaţia stratigrafică au pus în evidenţă etapele de abandonare a bisericii (în sec.XVII, corul bisericii a căpătat utilitate publică şi a fost mansardat; c) în mormintele cercetate au fost descoperite scheletele călugărilor. D. "Sala Thalia", str. Cetăţii; turn medieval de mari dimensiuni, amenajat la sf.sec.XV sau înc.sec.XVI, transformat în teatru orăşenesc între anii 1787-1788. Rezultatele cercetării: a) evidenţierea parţială a fundaţiilor Turnului turnătorilor de cositor, aflat în apropiere; b) evidenţierea substrucţiilor Turnului Gros şi a substrucţiilor legate de Teatrul orăşenesc; c) secţionarea şanţului de apărare în două locuri. E. "Casa Hermes"; clădirea, în forma actuală, datează din 2/2sec.XIX. Rezultatele cercetării: a) evidenţierea unor structuri din lemn, ulterior conservate; b) stocarea de material ceramic din sec.XIII-XV; c) stabilirea relaţiilor stratigrafice dintre diferitele etape de construcţie. F. "Piaţa Huet nr. 3"; clădire, sec.XVI (?). Rezultatele cercetării: a) identificarea unei amenajări, care aparţine construcţiilor din sec.XIV-XVI (latrina); b) recuperarea unor vase din lut şi a unor fragmente de vase din sticlă, datate în sec.XV-XVI. G. "Strada 9 Mai, Strada Constituţiei"; fortificaţiile oraşului medieval, sec.XIV-XV; săpătură de salvare. Rezultatele cercetării: a) recuperarea unei structuri din lemn, găsită în şanţul de apărare (lemnul a fost conservat); b) identificarea fundaţiilor zidului de incintă; c) acumularea de informaţii despre structura fortificaţiilor, modalităţile de amenajare, relaţii stratigrafice.

Bibliografie:

P. Munteanu Beşliu, RMI, 1, 1991, p.78-84; idem, în Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde, 1, 1993, p.12-31.


P. Munteanu Beşliu, în Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu, 1995, (sub tipar).
P. Munteanu Beşliu, în Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde, 2, 1991, p.151-163.
P. Munteanu Beşliu, în Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu, 1, 1995, p.56-68.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO