.
Tânganu | Comuna: Cernica | Judeţ: Ilfov | Punct: Autostradă | Anul: 1983 - 1992
Anul:
1983 - 1992
Epoca:
Neolitic, eneolitic, tranziţie la bronz;Epoca bronzului;Latene;Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Categorie:
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire
Județ:
Ilfov
Localitate:
Tânganu
Comuna:
Cernica
Punct:
Autostradă
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Sandu Vasilica Muzeul Municipiului Bucureşti
Cod RAN:
Raport:

Aşezări rurale; neolitic, cult. Boian-Vidra; epoca bronzului, cult.Tei, faza III; geto-daci, sec.IV-III; ev mediu târziu, sec.XVIII-XIX. Săpătură de salvare; 1992; Cercetările s-au desfăşurat pe un bot de terasă de pe malul stâng al Dâmboviţei, afectat de traseul autostrăzii Bucureşti-Constanţa. În extremitatea sudică a botului terasei a fost identificată, pe o suprafaţă de 60 x 80 m, o aşezare Boian, faza Vi...dra, din care s-a cercetat o locuinţă care a avut podeaua amenajată. Aşezare Tei, faza III, întinsă de-a lungul laturii vestice a botului terasei, din care s-au săpat 2 locuinţe de suprafaţă şi o groapă menajeră. În partea estică a botului de terasă s-a constatat prezenţa unui strat cultural geto-dacic cercetându-se un bordei, fără instalaţie de foc, din sec.IV-III a.Chr. Aşezare de sf.sec.XVIII -înc.sec.XIX, din care s-au cercetat 3 bordeie, 2 cuptoare menajere cu gropi semiovale şi o groapă menajeră. Inedit. Materialele arheologice sunt depozitate la M.I.A.M.B.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO