.
Bălăceanca | Comuna: Cernica | Judeţ: Ilfov | Punct: Ecluză | Anul: 1983 - 1992
Anul:
1983 - 1992
Epoca:
Latene;Epoca migraţiilor (sec. III - VI);Epoca migraţiilor (sec. VII - XI);Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Categorie:
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire
Județ:
Ilfov
Localitate:
Bălăceanca
Comuna:
Cernica
Punct:
Ecluză
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Sandu Vasilica Muzeul Municipiului Bucureşti
Cod RAN:
Raport:

Aşezări rurale nefortificate; geto-daci; sec.VI; ev mediu timpuriu, sec.X; sec.XVIII-XIX. Supravegherea excavaţiilor şantierului I.A.C.R.D., 1988-1990; săpătură de salvare; 1990-1994; Statistic, rezultatele obţinute în perioada 1988-1992 sunt următoarele: Aşezarea geto-dacică are două niveluri de locuire: primul din sec.IV-III a.Chr. şi al doilea din sec.II-I a.Chr. În ambele niveluri s-au descoperit 41 de co...mplexe închise: 9 bordeie, 6 locuinţe de suprafaţă, 25 gropi menajere, un cuptor. Aşezarea din sec.VI-VII: 32 de complexe închise - 22 locuinţe parţial adâncite în pământ, 2 bordeie, o locuinţă de suprafaţă, 7 gropi menajere. Aşezarea din sec.X p.Chr: 3 bordeie, un cuptor în aer liber, 2 gropi menajere. Aşezarea din sec.XVIII-XIX: un bordei, un cuptor, 4 gropi menajere. Materiale inedite. Materialele sunt depozitate la M.I.A.M.B.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO