.
Ovidiu | Judeţ: Constanţa | Punct: Fortificaţia romano-bizantină | Anul: 1994
Anul:
1994
Epoca:
Epoca romană târzie (sec. IV - VIII)
Categorie:
Apărare (construcţii defensive)
Tipuri de sit:
Fortificaţii
Județ:
Constanţa
Localitate:
Ovidiu
Comuna:
Ovidiu
Punct:
Fortificaţia romano-bizantină
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Bucovală Mihai Muzeul de Istorie Națională şi Arheologie Constanţa
Ionescu Mihai Muzeul de Arheologie "Callatis", Mangalia
Papuc Gheorghe Muzeul de Istorie Națională şi Arheologie Constanţa
Cod RAN:
Raport:

A. Zona extramuros a fortificaţiei Cercetările arheologice s-au practicat în zona de vest a fortăreţei, în vederea depistării eventualelor instalaţii defensive, a aşezării civile şi necropolei. Precizăm că terenul vizat prezintă încă la suprafaţă pe o lungime de cca. 100 m. de-a lungul incintei, urme arheologice constând în pietre mici şi mijlocii dizlocate din ziduri, fragmente de ţigle şi cărămizi. La o di...stanţă de 30-35 m. de incinte de vest, au fost deschise 10 secţiuni având dimensiunile iniţiale de 6 x 2 m., lărgite ulterior, la nevoie, prin casete, de 8 x 4 m. În secţiunile nr. 2 şi 5, a fost depistat apeductul ce aproviziona fortăreaţa şi alte aşezări învecinte, până la Tomis (datele necesare formează obiectul unei comunicări separate); cea mai interesantă descoperire ne-a fost furnizată de secţiunea nr. 7, unde a apărut un edificiu de formă dreptunghiulară, având dimensiunile interioare 4,20 x 3,80 m., iar cele exterioare 6,10 x 5,10 m. Intrarea era practicată pe latura de sud şi avea lăţimea de 1 m. Zidurile, care se păstrează pe înălţimea maximă de 1 m., sunt lucrate din pietre mici şi mijlocii, îngrijit aşezate şi lipite între ele cu pământ. Grosimea lor variază între 0,60 şi 0,70 m.; în colţul de S-E a fost descoperită o vatră având dimensiunile 1,25 x 0,70 m., pe care se mai păstrau pietrele destinate susţinerii vaselor. În mijlocul locuinţei, a fost găsit un bloc masiv de piatră (0,80 x 0,40 x 0,21 m.) care servea probabil, pentru susţinerea stâlpului central al acoperişului lucrat probabil în două etape (în interior s-au găsit olane fragmentare). Materialul arheologic recuperat este format din numeroase fragmente ceramice de amfore de capacitate medie şi mare, de diferite tipuri, precum şi vase fragmentare de uz, (farfurii, castroane, boluri cu margine verticală) unele dintre ele de calitate superioară, probabil piese de import. În stadiul actual al documentării noastre, credem că edificiul era folosit pentru depozitarea proviziilor (horreum) în secolele II-III p.Chr. B. Apeductul de la Ovidiu Au fost executate şase secţiuni şi casete pe traseul apeductului în porţiunea sa de la vest de burg. Cu acesta ocazie au fost verificate datele de ordin constructiv şi s-au căutat noi elemente de datare a apeductului. Într-o casetă a apărut o vatră ce suprapune apeductul, iar în alta, la nivelul acoperişului boltit al conductei au fost găsite 10 cranii umane. A fost cercetat parţial un cămin de vizitare păstrat pe întreaga sa înălţime, având lipsă numai capacul. Cercetările vor continua şi în 1995.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO