.
Miceşti (Alba Iulia) | Comuna: mun. Alba Iulia | Judeţ: Alba | Punct: Cigaşe | Anul: 1999
Anul:
1999
Epoca:
Epoca bronzului;Hallstatt
Perioade:
Epoca bronzului;
Hallstatt
Categorie:
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire
Județ:
Alba
Localitate:
Miceşti (Alba Iulia)
Comuna:
mun. Alba Iulia
Punct:
Cigaşe
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Paul Iuliu
Ursuţiu Adrian
Cod RAN:
Raport:

Situl este situat la circa 2 km NV de vatra localităţii, la limita sudică a hotarului comunei Bărăbanţ. Locuirile iniţial identificate prin cercetări de suprafaţă, aparţin epocilor neolitice, de tranziţie spre epoca bronzului, mai multor orizonturi culturale ale epocii bronzului, primei şi celei de a doua vârste a fierului, precum şi secolelor VII-VIII e.n. şi respectiv evului mediu. Suprafaţa mare a terasei (...circa 20 ha), pe care s-au descoperit materiale arheologice a presupus într-o primă fază identificarea unei presupuse arii de locuire mai intensă, demers relativ având în vedere faptul că zona respectivă este din cele mai vechi timpuri una extrem de favorabilă agriculturii. Abordarea arheologică a sitului a fost condiţionată şi de acordul proprietarilor diferitelor loturi agricole. Prin urmare s-au practicat 12 sondaje de 5 x 1m, orientate pe direcţia NE - SV. Primele 10 sondaje (S I-S X) au fost practicate în la circa 20 m de buza de NV a terasei, în zona cea înaltă a acesteia unde de altfel s-a constatat şi o concetrare a materialelor preistorice. Şanţurile au fost practicate la intervale de 20m distanţă unele de altele, orientate pe latura scurtă a sitului obţinându-se astfel o imagine de ansamblu a stratigrafiei din această arie. Ultimele două sondaje au fost practicate la circa 50m SV de primele zece, paralel cu acestea, în dreptul SVI respectiv SVII. Stratigrafia: SI, SII, - 0-0,30m - nivel arabil de gri-maroniu, afânat fără materiale arheologice - 0,30-0,50m - nivel steril, galben nisipos SIII, SIV, - 0-0,25 - nivel arabil, brun maroniu, cu urme de pigment - 0,25-0,50 - steril brun, lutos extrem de dur SV, SVI - 0-0,30 - nivel arabil de culoare cenuşie, ce conţine sporadic şi materiale arheologice amestecate - 0,30-0,55 - nivel arheologic de culoare cenuşiu brună, ce conţine materiale arheologice aparţinând bronzului timpuriu - 0,55-0,80 - nivel steril, lut brun ce conţine concreţiuni calcaroase SVII - 0-0,20 - nivel arabil de culoare cenuşie - 0,20-0,40 - nivel arheologic, brun, relativ dur, ce conţine materiale amestecate (bronz timpurii, târzii şi hallstattiene timpurii) - 0,55-0,80 - nivel steril, lut brun ce conţine concreţiuni calcaroase SVIII - 0-0,25 - nivel arabil brun- cenuşiu, cu materiale arheologice - 0,25-0,55 - nivel arheologic cu materiale aparţinând halstattului timpuriu local şi izolat câteva fragmente ceramice din bronzul timpuriu - 0,55-0,80 - steril brun-maroniu, lutos, extrem de dur SIX - 0-0,25 - nivel arabil brun - 0,25-0,30 - nivel arheologic cu fragmente ceramice atipice - 0,30-0,50 - steril brun-maroniu, lutos, extrem de dur SX - 0-0,25 -nivel arabil brun - 0,25-0,50 - steril brun-maroniu, lutos, extrem de dur SXI - 0-0,25 - nivel cenuşiu arabil, cu materiale arheologice - 0,25-0,35 - nivel arheologic cenuŞiu maroniu cu materiale aparţinând etapei mijlocii a primei vârste a fierului - 0,35-0,60 - steril gălbui lutos SXII - 0-0,25 - nivel cenuşiu arabil, cu materiale arheologice - 0,25-0,35 - nivel arheologic cenuşiu maroniu cu materiale aparţinând etapei mijlocii a primei vârste a fierului - 0,35-0,60 - steril gălbui lutos Complexe: a) Din SII, la m1 pe latura de NV a sondajului menţionăm un mormânt de inhunmaţie în poziţie chircită (M1/1999) având ca inventar o ceaŞcă fragmentară (epoca bronzului timpuriu ?). Resturile defunctului, ce au fost depuse direct pe nivelul de steril, au fost deranjate de plug. b) %n aceeaşi secţiune la metrul 3 a fost conturată în steril o groapă cu diametrul de circa 1,30metri. Din conţinut menţionăm ceramică aparţinând bronzului timpuriu. c) Un ritual extrem de interesant, a fost identificat în S IX, la metrul 4 şi conturat la adâncimea de 0,30m. Complexul este constituit din mai multe vase depuse ca ofrandă şi aparţine locuirii din etapa timpurie a primei vârste a fierului Alături de acestea au mai fost identificate şi diferite gropi cu rosturi casnice sau menajere, atribuirea lor certă unei anumite secvenţe culturale sau cronologice, fiind imposibilă în lipsa unor date stratigrafice şi a absenţei materialului arheologic .(Perioada 15-30 septembrie, 1999)

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO