Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Istria | County: Constanţa | Site: Cetate | Excavation Year: 2003

Excavation Year   2003
Epoch
Greek and Hellenistic;
Early Roman (1st - 3rd cent.);
Late Roman (4th - 7th cent.);
Early Medieval
Periods
Greek Age;
Byzantine Period
Site Category
Religious, Ritual and Funerary
Site Types
Temple
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Constanţa
Locality   Istria
Commune   Istria
Site  Cetate
Site Sector Bazilica Episcopală
Site name   Histria
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Băjenaru Constantin Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Milošević Gordana Institutul de Arheologie Belgrad
Suceveanu Alexandru Site director Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
National Arch. Record Site Code 62039.01
Report Campania 2003 a constat în efectuarea de noi sondaje în perimetrul bazilicii anterioare (Bazilica C), cu scopul de a evidenţia planimetria edificiului şi de a obţine date mai clare pentru datarea acestuia.
Pentru a avea o imagine completă a absidei bazilicii suprapuse am extins sondajul ß’ şi în nava de nord a bazilicii episcopale. În exteriorul absidei a fost pus în evidenţă un nivel de tasare care pare să fi fost unul din nivelele de călcare exterioare bazilicii C. Lipsa unor materiale arheologice relevante ne împiedică deocamdată să datăm cu certitudine acest nivel, până acum singurul care poate fi pus cu certitudine în legătură cu bazilica anterioară. Totuşi, un terminus post quem este asigurat acum de nivelul aflat sub această tasare, compus dintr-o umplutură (probabil o groapă menajeră) cu materiale ceramice diverse, databile în prima jumătate a secolului al IV-lea, datare asigurată şi de câteva monede.
Pentru a urmări traiectul zidului de S al bazilicii am efectuat o serie de sondaje în perimetrul atriului bazilicii mari şi al culoarului ce desparte acest atriu de strada de la vest. Se confirmă traseul zidului, cu devierea pronunţată către N faţă de axa laturii de E a edificiului. Stratigrafic, nu au fost puse în evidenţă decât decaparea masivă efectuată în sec. VI, însoţită aici de o demantelare sistematică a zidului în cauză (în sondajul ?’ s-au recuperat din acest nivel foarte multe monede mărunte de sec. V), sub care începe succesiunea de nivele romane (sec. II - IV).
În alte două sondaje efectuate în zona atriului bazilicii episcopale am identificat resturile a trei pilaştri, care despart navele centrală şi de S, având aceeaşi direcţie ca şi zidul de S al bazilicii. Aceştia sunt puternic afectaţi de demantelare, asfel că se mai păstrează doar fundaţiile realizate din piatră legată cu pământ (ar putea fi la fel de bine fundaţii pentru baze de coloane). Am putut astfel determina mai exact lăţimea navei de S (2,70 m).
Din punctul de vedere al tehnicii constructive am remarcat o diferenţă între fundaţia absidei (foarte adâncă şi realizată în întregime din piatră legată cu mortar) şi fundaţiile celorlalte ziduri ale bazilicii, foarte neglijent executate, din piatră legată cu pământ. Aceste fundaţii sunt uneori aproape inexistente, precum zidul de est al navei de sud, care se opreşte cu fundaţia pe un nivel de pavaj din sec. IV (sondaj ?’), sau chiar zidul de sud al bazilicii, care în sondajul ?’ stă cu ultimele pietre din fundaţie pe un nivel de scoici foarte puternic tasat.
Abstract other lang.
Abstract   The 2003 campaign in the Episcopal Basilica Sector consisted in conducting new surveys in the area of the earlier basilica (Basilica C), in order to point to the plan of the building and to obtain clearer data for its dating.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetarilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
geofizice
Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2003 Campaign. Report no. 93, Istria, Cetate.<br /> Sector geofizice.<br /><a href='CronicaCAfotografii/2003/093/geofizice/istria-amplasarea-sectiunii-sg5.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2003 Campaign. Report no. 93, Istria, Cetate.<br /> Sector geofizice.<br /><a href='CronicaCAfotografii/2003/093/geofizice/istria-drum-roman-sg5.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2003 Campaign. Report no. 93, Istria, Cetate.<br /> Sector geofizice.<br /><a href='CronicaCAfotografii/2003/093/geofizice/istria-harta-magnometrica-zona-platou-sud.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2003 Campaign. Report no. 93, Istria, Cetate.<br /> Sector geofizice.<br /><a href='CronicaCAfotografii/2003/093/geofizice/istria-harta-magnometrica-zona-platou-sud-gri.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2003 Campaign. Report no. 93, Istria, Cetate.<br /> Sector geofizice.<br /><a href='CronicaCAfotografii/2003/093/geofizice/istria-harta-magnometrica-zona-saivane.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2003 Campaign. Report no. 93, Istria, Cetate.<br /> Sector geofizice.<br /><a href='CronicaCAfotografii/2003/093/geofizice/istria-harta-magnometrica-zona-saivane-gri.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2003 Campaign. Report no. 93, Istria, Cetate.<br /> Sector geofizice.<br /><a href='CronicaCAfotografii/2003/093/geofizice/istria-sectiuni-h.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2003 Campaign. Report no. 93, Istria, Cetate.<br /> Sector geofizice.<br /><a href='CronicaCAfotografii/2003/093/geofizice/istria-variatia-campului-geomagnetic.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a>
sectorMINAC
Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2003 Campaign. Report no. 93, Istria, Cetate.<br /> Sector sectorMINAC.<br /><a href='CronicaCAfotografii/2003/093/sectorMINAC/istria-basilica-c-fundatii-de-pilastri-sector-minac.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a>
sectorMNIR
Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2003 Campaign. Report no. 93, Istria, Cetate.<br /> Sector sectorMNIR.<br /><a href='CronicaCAfotografii/2003/093/sectorMNIR/istria-1-sector-mnir.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2003 Campaign. Report no. 93, Istria, Cetate.<br /> Sector sectorMNIR.<br /><a href='CronicaCAfotografii/2003/093/sectorMNIR/istria-2-sector-mnir.JPG' target=_blank>Display the same picture in a new window</a>Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu