Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Jurilovca | County: Tulcea | Site: Capul Dolojman | Excavation Year: 2003

Excavation Year   2003
Epoch
Greek and Hellenistic;
Early Roman (1st - 3rd cent.);
Late Roman (4th - 7th cent.);
Early Medieval
Periods
Roman Period;
Byzantine Period
Site Category
Defence;
Religious, Ritual and Funerary;
Unassigned
Site Types
Habitation;
Temple
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Tulcea
Locality   Jurilovca
Commune   Jurilovca
Site  Capul Dolojman
Site Sector
Site name   Argamum, Orgame
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Bâlici Ştefan Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" Bucureşti
Dan Anca-Christina École Normale Supérieure, Paris, France
Mănucu-Adameşteanu Mihaela Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Mărgineanu-Cârstoiu Monica Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Rusu Vera Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Topoleanu Florin George Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Vizauer Iulian Direcţia Judeţeană pentru Cultură Tulcea
National Arch. Record Site Code 160653.02
Report Cercetările arheologice la cetatea greco-romană Orgame/Argamum, com. Jurilovca, jud. Tulcea, punct "Cap Dolojman"1 s-au desfăşurat în cursul lunilor august-septembrie 2003. Săpăturile au fost autorizate prin autorizaţia de săpătură arheologică nr. 228/623 din 11.06.2003, emisă de Direcţia Arheologie a MCC. Finanţarea cercetării a fost asigurată de Academia Română şi Consiliul Judeţean Tulcea. Ca urmare a bugetului limitat, în anul 2003 au putut fi continuate cercetările în doar două din sectoarele şantierului:
-sectorul de SE, zona extramuros, pe terasa de S - incinta greacă (SIG), cu depuneri din sec. VI - III a. Chr. ; VI p. Chr.
-sectorul central, zona intramuros, la SV de bazilica 2, cu depuneri din sec. V - VII p. Chr.
Protecţia in situ a vestigiilor antice s-a făcut prin acoperire cu un strat de pământ, întrucât cercetarea lor va fi reluată în campaniile următoare. Conform protocolului de colaborare pe şantierul arheologic Orgame/Argamum, inventarul mobil rezultat în urma campaniei 2003 a fost depus integral la ICEM Tulcea, unde va fi restaurat, inventariat şi conservat.
Nu s-au efectuat lucrări de restaurare sau conservare definitivă la nici unul din monumentele sitului. În schimb, o bună parte a fondurilor a fost consumată pentru îndepărtarea vegetaţiei şi a molozului rezultat din degradarea edificiilor antice, construite din piatră legată cu pământ, precum şi pentru repararea (la sec) unora dintre zidurile astfel alterate. S-a constatat că, în absenţa unei îngrijiri permanente sau a erbicidării sistematice, vegetaţia spontană tinde să acopere întregul sit, invadând, în egală măsură, zone încă necercetate, în curs de cercetare sau deja restaurate. În unele puncte din sectoarele aflate în curs de cercetare au putut fi observate urme de excavaţii clandestine, având drept scop probabil extragerea de obiecte mărunte în vederea valorificării pe piaţa de antichităţi. Condiţiile de totală izolare ale sitului fac deosebit de dificilă urmărirea responsabilă a fluxului de vizitatori ocazionali, în ciuda existenţei unui post de pază permanent, asigurat de ICEM Tulcea.
Abstract other lang.
Abstract   The archaeological investigations in the Graeco-Roman fortress of Orgame/Argamum, Jurilovca commune, Tulcea county, the location of “Cap Dolojman” were conducted during August – September 2003. As a result of the limited budget, in 2003, we could continue the investigations in two of the sectors of the site only: the southeast sector, extramuros area, on the south terrace – the Greek precincts (SIG), with depositions from the 6th – 3rd centuries BC; 6th century AD and in the central sector, intramuros area, to the southwest of basilica 2, with depositions from the 5th – 7th centuries AD. We did not conduct any definitive restoration or conservation works in any of the monuments of the site.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetarilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
sectorIAB
Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2003 Campaign. Report no. 97, Jurilovca, Capul Dolojman.<br /> Sector sectorIAB.<br /><a href='CronicaCAfotografii/2003/097/sectorIAB/jurilovca-argamum-1-sector-iab.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2003 Campaign. Report no. 97, Jurilovca, Capul Dolojman.<br /> Sector sectorIAB.<br /><a href='CronicaCAfotografii/2003/097/sectorIAB/jurilovca-argamum-2-sector-iab.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2003 Campaign. Report no. 97, Jurilovca, Capul Dolojman.<br /> Sector sectorIAB.<br /><a href='CronicaCAfotografii/2003/097/sectorIAB/jurilovca-argamum-3-sector-iab.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2003 Campaign. Report no. 97, Jurilovca, Capul Dolojman.<br /> Sector sectorIAB.<br /><a href='CronicaCAfotografii/2003/097/sectorIAB/jurilovca-argamum-4-sector-iab.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a>
sectorICEM
Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2003 Campaign. Report no. 97, Jurilovca, Capul Dolojman.<br /> Sector sectorICEM.<br /><a href='CronicaCAfotografii/2003/097/sectorICEM/jurilovca-argamum-cas-1-sector-icem.JPG' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2003 Campaign. Report no. 97, Jurilovca, Capul Dolojman.<br /> Sector sectorICEM.<br /><a href='CronicaCAfotografii/2003/097/sectorICEM/jurilovca-argamum-cas-2-sector-icem.JPG' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2003 Campaign. Report no. 97, Jurilovca, Capul Dolojman.<br /> Sector sectorICEM.<br /><a href='CronicaCAfotografii/2003/097/sectorICEM/jurilovca-argamum-cas-3-sector-icem.JPG' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2003 Campaign. Report no. 97, Jurilovca, Capul Dolojman.<br /> Sector sectorICEM.<br /><a href='CronicaCAfotografii/2003/097/sectorICEM/jurilovca-argamum-cas-4-sector-icem.JPG' target=_blank>Display the same picture in a new window</a>Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu