Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Tulcea | Site: Str. Surorilor, nr. 16 [Aegyssus] | Excavation Year: 2004

Excavation Year   2004
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.);
Late Roman (4th - 7th cent.);
Early Medieval
Periods
Roman Period;
Byzantine Period
Site Category
Civil
Site Types
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Tulcea
Locality   Tulcea
Commune   mun. Tulcea
Site  Str. Surorilor, nr. 16 [Aegyssus]
Site Sector Extra muros
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Paraschiv Eugen Dorel Site director Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Stănică Aurel Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
National Arch. Record Site Code 159623.10
Report Săpătura a avut caracter de salvare, fiind realizată pentru eliberarea certificatului de descărcare de sarcină arheologică, în lunile martie–aprilie 2004. A fost trasată o secţiune orientată E–V, care suprapunea întreaga suprafaţă afectată de proiect – 11,4 x 7,8 m; adâncimea maximă, la care s-a ajuns e de -6 m. Secţiunea se găseşte la cca. 10 m de zidul cetăţii Aegyssus.
Au fost identificate trei niveluri de locuire – două de epocă romană timpurie şi unul romano-bizantin. Primului nivel roman timpuriu îi corespunde o clădite realizată din piatră, cărămidă şi mortar şi o canalizare din ţigle; acestea au fost cercetate parţial.
Materialele arheologice recuperate constau în exclusivitate în ceramică fragmentară – veselă de bucătărie, veselă pentru servitul mesei şi amfore.
Abstract other lang.
Abstract    In this location a rescue excavation was conducted. We excavated an E-W oriented trench that overlapped the entire area damaged by the project - 11.4 x 7.8 m; the maximum depth reached is -6 m. The trench is found about 10 m from the wall of the Aegyssus fortress. We identified two occupation levels, two of which date to the early Roman period and one to the Roman-Byzantine one. The first early Roman level is represented by a building made of stone, brick, and mortar and a tile sewerage; those were excavated in part. The archaeological materials recovered exclusively consist of fragmentary pottery - kitchen pottery, pottery for meal serving and amphorae.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu