Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Alba Iulia | Site: str. Brînduşei, nr. topo 4332/1/1/1; 4332/1/1/2; 4332/1/1/3; 4331/1/1/4; 4331/1/1/5 (proprietar Rodica Ciobanu) | Excavation Year: 2006

Excavation Year   2006
Epoch
Unspecified
Periods
No finds
Site Category
Unassigned
Site Types
No finds
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Alba
Locality   Alba Iulia
Commune   mun. Alba Iulia
Site  str. Brînduşei, nr. topo 4332/1/1/1; 4332/1/1/2; 4332/1/1/3; 4331/1/1/4; 4331/1/1/5 (proprietar Rodica Ciobanu)
Site Sector
Site name   Apulum
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Drîmbărean Matei Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
National Arch. Record Site Code 1026.02
Report Ca urmare a cererii nr. 703/08.09.2006 către DCCPCN Alba şi a adresei nr. 1228/12.09.2006, înaintată MNUAI, în perioada 18.09.2006 - 25.09.2006, pe baza contractului de cercetare nr. 1243/15.09.2006 a fost executată săpătura arheologică preventivă pe terenul situat în Alba Iulia, str. Brînduşei, nr. topo 4332/1/1/1; 4332/1/1/2; 4332/1/1/3; 4332/1/1/4; 4332/1/1/5, proprietar Ciobanu Rodica.
Terenul este situat pe marginea unei văi, în prezent secată, formată de torenţi care se formau pe versantul estic al dealului “Mamut”.
Beneficiarul intenţionează să construiască locuinţe familiale cuplate.
În acest sens a parcelat terenul în cinci loturi, numerotate de noi de la 1…5, cu nr. topo 4332/1/1/1; 4332/1/1/2; 4332/1/1/3; 4332/1/1/4; 4332/1/1/5 (vezi planul de amplasament şi delimitare a bunului mobil).
În baza P.U.D. aprobat (HCL nr. 50/2005) s-a procedat la descărcarea de sarcină arheologică a celor cinci amplasamente (locuinţe familiale cuplate). Suprafaţa investigată este situată pe marginea unei văi, în prezent secată, ce a aparţinut unui torent ce cobora pe versantul de SE al dealului “Mamut”.
Această situaţie stratigrafică a fost întâlnită şi cu prilejul altor cercetări arheologice preventive executate în apropiere (zona “Dinamită”).
Nu au fost descoperite vestigii arheologice. Deşi în apropiere este semnalată aşezarea urbană romană municipium Septimium Apulum (cca. 300 m spre NE), pe terenul cercetat nu au fost depistat nici măcar un fragment ceramic. Aceasta se explică şi datorită terenului în pantă, fapt ce a determinat o antrenare spre fundul fostei văi a eventualelor artefacte arheologice aflate în poziţie secundară.
A fost executată documentaţia grafică şi fotografică.
În consecinţă “pe baza cercetărilor arheologice desfăşurate în perioada 18.09.2006 - 25.09.2006 pe terenul aflat în Alba Iulia, str. Brînduşei (nr. topo 4332/1/1/1; 4332/1/1/2; 4332/1/1/3; 4332/1/1/4; 4332/1/1/5), delimitat prin punctele de coordonate 501 (x - 507802.396; y - 388736.878); 503 (x - 50778.693; y - 3887727.741); 516 (x - 507714.118; y - 388872.977); 518 (x - 507737.121; y - 388883.691); considerăm că s-a realizat eliberarea de sarcină istorică”.
Abstract other lang.
Abstract   The rescue excavations uncovered no traces of artifacts despite the proximity to the Roman city of Septimium Apulum. The lack of archaeological artifacts could be explained by the nature of the ground: all traces of historical materials may have disppeared from erosion.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu