Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Istria | County: Constanţa | Site: Cetate | Excavation Year: 2006

Excavation Year   2006
Epoch
Greek and Hellenistic;
Early Roman (1st - 3rd cent.);
Late Roman (4th - 7th cent.);
Early Migrations Period (3rd - 6th cent.)
Periods
Ancient Times;
Hellenistic Period;
Roman Period;
Post-Roman Period
Site Category
Defence
Site Types
Citadel
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Constanţa
Locality   Istria
Commune   Istria
Site  Cetate
Site Sector Sector X
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Domăneanţu Catrinel Sector director Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Pascale Alina Facultatea de Istorie, Universitatea București
Speteanu Adriana Facultatea de Istorie, Universitatea București
Ulieriu Theodor Facultatea de Istorie, Universitatea București
Vasiliţă Ştefan Facultatea de Istorie, Universitatea București
National Arch. Record Site Code 62039.01
Report Cercetările care se efectuează pe platoul de V al cetăţii, în sectorul numit convenţional X, au ca scop evidenţierea reţelei de “temelii olbiene” datând din epoca elenistică. Fundaţii de pământ (straturi alternative de argilă curată şi pământ amestecat cu cenuşă), care rareori au păstrat elemente de elevaţie, aceste temelii olbiene constituiau baza unor construcţii de mai mici sau mai mari dimensiuni. Ele au fost identificate, până în prezent, doar la Olbia şi Histria.
Spre deosebire de Olbia, unde săpături în suprafaţă au permis identificarea unor monumente având astfel de substrucţii (stoa, templele lui Zeus şi Apollo Delphinios, zidul de incintă), la Histria, sondajele stratigrafice efectuate în anii '50, '60, le menţionează numai existenţa, fără a le lega între ele pentru a obţine planul unei singure clădiri. Acesta este lucrul pe care am încercat noi să-l facem prin reluarea cercetărilor în zonă.
Eforturile noastre, îndreptate în această direcţie, au început să dea roade. Putem afirma acum că aici se află una din ariile sacre al Histriei elenistice, continuarea, poate, a celei deja postulate de Dinu Adameşteanu pentru epoca arhaică1.
Este vorba de un sanctuar dedicat, probabil, zeiţei Cybele.
Ca elemente definitorii ale sale avem până în momentul de faţă: un patrulater de temelii olbiene (6 m/3 m), ce au fieccare o grosime de aprox. 3 m, suprapus de o dărâmătură masivă de cărămizi crude, strotere şi kalyptere; un bothros de formă rectangulară (0,60 m/0,70 m), în interiorul unei incinte, care înconjura un spaţiu deschis; între ele un “canal”, probabil neacoperit, pavat cu lespezi foarte subţiri din şist verde, ce pare să înconjoare incinta2.
La aceste elemente constructive se adaugă materialul arheologic descoperit. Menţionăm doar piesele cele mai importante: două statuete reprezentând-o pe zeiţa Cybele, una din marmură3, alta fragmentară din teracotă; un fragment dintr-un vas de calcar, decorat cu ove în relief şi păstrând urme de vopsea roşie; un picior fragmentar de perirrhanterion din piatră, vas ce conţinea apa lustrală şi se găsea în interiorul sau la intrarea sanctuarelor greceşti (el apare deseori reprezentat pe vasele attice cu figuri negre sau roşii, în scenele religioase, alături de altar şi statuia de cult); două fragmente din calcar aparţinând unor capiteluri ionice de mici dimensiuni; un fragment de basorelief din marmură pe care este reprezentată o parte dintr-o piesă de mobilier (un tron?); o bază cilindrică din marmură, decorată sus şi jos cu un tor; un mic altar votiv din teracotă.
Noutatea pe care au adus-o cercetările din anul acesta este că patrulaterul de temelii olbiene, primul descoperit, nu reprezintă fundaţiile unei construcţii de sine stătătoare, orientată N-S, cum s-a crezut iniţial, ci este de fapt pronaosul unui templu, orientat E-V.
In concluzie, partea principală a edificiului este încă sub pământ. Sperăm că vom dispune de mijloacele materiale necesare ca să-l dezvelim în întregime.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu