Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Tulcea | Site: str. Ciurel, nr. 1 | Excavation Year: 2006

Excavation Year   2006
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.);
Late Roman (4th - 7th cent.)
Periods
Roman-Byzantine Period
Site Category
Religious, Ritual and Funerary
Site Types
Grave
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Tulcea
Locality   Tulcea
Commune   mun. Tulcea
Site  str. Ciurel, nr. 1
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Iacob Mihaela Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Paraschiv Eugen Dorel Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Rusu Vera Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
National Arch. Record Site Code 159623.10
Report Cercetarea a avut caracter de salvare, fiind prilejuită de descoperirea unui mormânt de inhumaţie, în timpul săpării fundaţiilor unei construcţii (în colţul de NE al acesteia), mormânt ce fusese deranjat şi de intervenţii anterioare, din acesta fiind recuperate câteva oase fragmentare ale membrelor inferioare. Mormântul, a cărui orientare nu a putut fi stabilită, aparţinuse unui adult. Groapa, săpată în steril a putut fi observată la ad. de 0,85 m faţă de actualul nivel de călcare, iar fundul acesteia se găsea la -1,25 m. Am numerotat acest mormânt M 1.
În zona de N a construcţiei au apărut alte două morminte de adulţi, M 2 şi M 3, unul lângă altul, la ad. de 1,80 m faţă de actualul nivel de călcare, ale căror schelete erau uşor deranjate. Defuncţii fuseseră depuşi în groapă în poziţia decubit dorsal, cu mâinile pe lângă corp. Orientarea mormintelor este aprox. SV-NE. Groapa a fost săpată în steril, neputând fi observată în profil. Împreună cu scheletele au fost descoperite resturi de lemn şi două piroane din fier, deci cel puţin unul dintre defuncţi fusese depus în sicriu.
În zona central-nordică a viitoarei construcţii, la ad. de 1,22 m, au fost descoperite oase deranjate de la cel puţin trei schelete de adulţi, pe care le-am numerotat M 4, M 5 şi M 8 (în funcţie de ordinea descoperirii). Împreună cu oasele amintite au apărut un piron din fier două mici fragmente din pansa unei amfore LR 1, un cercel din plumb şi câteva fragmente dintr-un nasture din bronz. Cercelul şi nasturele au făcut parte din inventarul unuia dintre morminte.
În partea de NV a construcţiei, la ad. de 1,10 m faţă de actualul nivel de călcare a apărut scheletul unui adult, M 6, dispus decubit dorsal, cu mâinile pe lângă corp, parţial deranjat de o groapă în care au fost descoperite câteva oase de peşti şi un fragment de ulcior cu firnis verde-măsliniu.
În zona centrală a construcţiei, la ad. de 1,50 m a apărut un alt mormânt de adult, M 7, parţial deranjat (craniul nu a fost recuperat). Orientarea mormântului era aprox. V-E; acesta avea ca inventar o cataramă din fier, fragmentară.
Tot în zona centrală, la ad. de 0,50 m, a fost descoperit un mormânt de adult numerotat de noi M 9, al cărui schelet, în aceeaşi poziţie ca cel anterior, era slab conservat. Orientarea mormântului era V-E.
După recuperarea oaselor primului mormânt, sub fundul gropii acestuia, la ad. de 1,35 m faţă de actualul nivel de călcare a apărut altul, M 10. Oasele scheletului erau în poziţie anatomică, însă acestea nu au putut fi recuperate în totalitate, deoarece craniul şi parţial membrele inferioare se găseau pe proprietăţi vecine. Scheletul era aşezat decubit dorsal, cu mâinile pe lângă corp. Orientarea mormântului era aprox. V-E. Împreună cu scheletul au apărut mai multe piroane din fier, deci defunctul fusese depus în coşciug.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu