Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Tânganu | Commune: Cernica | County: Ilfov | Site: Autostradă | Excavation Year: 1983 - 1992

Excavation Year   1983 - 1992
Epoch
Neolithic;
Bronze Age;
Latene;
Late Medieval
Periods
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Ilfov
Locality   Tânganu
Commune   Cernica
Site  Autostradă
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Sandu Vasilica Muzeul Municipiului Bucureşti
National Arch. Record Site Code 101797.01
Report Aşezări rurale; neolitic, cult. Boian-Vidra; epoca bronzului, cult.Tei, faza III; geto-daci, sec.IV-III; ev mediu târziu, sec.XVIII-XIX. Săpătură de salvare; 1992;
Cercetările s-au desfăşurat pe un bot de terasă de pe malul stâng al Dâmboviţei, afectat de traseul autostrăzii Bucureşti-Constanţa. În extremitatea sudică a botului terasei a fost identificată, pe o suprafaţă de 60 x 80 m, o aşezare Boian, faza Vidra, din care s-a cercetat o locuinţă care a avut podeaua amenajată. Aşezare Tei, faza III, întinsă de-a lungul laturii vestice a botului terasei, din care s-au săpat 2 locuinţe de suprafaţă şi o groapă menajeră. În partea estică a botului de terasă s-a constatat prezenţa unui strat cultural geto-dacic cercetându-se un bordei, fără instalaţie de foc, din sec.IV-III a.Chr. Aşezare de sf.sec.XVIII -înc.sec.XIX, din care s-au cercetat 3 bordeie, 2 cuptoare menajere cu gropi semiovale şi o groapă menajeră. Inedit. Materialele arheologice sunt depozitate la M.I.A.M.B.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu